top of page

Vraky v Michalovciach

Updated: May 24, 2021

Vraky automobilov v Michalovciach sú nekonečný dlhodobo neriešený problém. Autá zaberajú parkovacie miesta, znečisťujú životné prostredie vytekajúcimi olejmi a dokonca sa stávajú nocľahárňou pre bezdomovcov čí neprispôsobivých občanov. Pôsobia ako magnet pre vandalizmus. O nebezpečnom životnom prostredí ani nehovoriac, keď sa musíme konfrontovať s rozbitým sklom na zemi o čo horšie s ľudskými výkalmi v tesnej blízkosti. Je veľmi ťažké spoľahlivo rozoznať vrak bez platného EČV alebo platnej STK od stále pojazdného auta. Mnoho vozidiel v našom meste sú po technickej stránke zanedbané alebo opustené.

Niektoré vozidlá zaberajú na parkoviskách celé mesiace, čo je horšie niektoré aj roky. Preto som sa rozhodol konať. Zopár takýchto vrakov som zaevidoval a zoznam posúvam na Okresný úrad odbor cestnej dopravy, ktorý následne prezistí majiteľa vozidla, platnosť ich EČV a STK, taktiež oslovia majiteľa vlastníka parkoviska na ktorom stojí, pre získanie súhlasu na odstránenie vozidla. Ak sa majiteľ vozidla do 30 dní neozve, polícia má právo dané vozidlo odtiahnuť.

Danú skutočnosť som konzultoval aj s mestskou políciou, ktorá ma informovala, že v najbližšom čase sa chystajú niekoľko týchto kúskov už premiestniť v spolupráci so súkromnou spoločnosťou na vyhradené odstavné plochy.
48 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page