geci-sulik.jpg

Politika pre Zemplín

KRÁSNE MIESTO PRE ŽIVOT

 
 

Na Zemplíne žijú úžasní pracovití ľudia, je nás približne 500.000,
no politici na to zabúdajú a denno-denne nás konfrontujú
so skutočnosťou, ako Zemplínčanov pripraviť o to najcennejšie
čo v živote máme, kruh rodiny.

 

Sú 4 typy ľudí ktorí vstupujú do politiky. Prvým sú veční úradníci ktorí sa chcú zašiť v teplej kancelárii so stabilným platom a žiadnou zodpovednosťou. Druhým sú špekulanti obchodníci, ich záujem je len sa naviazať na štátne zákazky bez ohľadu na prínos spoločnosti
a vycicať štátny rozpočet. Tretím sú tí najnebezpečnejší bažiaci po moci, dokážu prechádzať cez mŕtvoly a vedome ničiť ľudské osudy a osudy tisícok rodín. Skončím ale pozitívne, poslednou skupinou sú úprimní ľudia so zámerom v politike pomôcť. Ľudia ktorí sa z novinárov, podnikateľov, umelcov, ekonómov, inžinierov a ďalších profesií vykryštalizovali na tých, čo chcú zmeniť Slovensko k lepšiemu. Obetujú svoje spoločenské postavenie, prácu, kontakty, priateľov a to najbolestivejšie čas pre rodinu, aby všetok svoj čas zanietene venovali politike.

Tú skupinu ľudí som našiel v strane Sloboda a Solidarita. Je to zoskupenie profesionálnych politikov, ľudí, ktorí robia úprimne politiku s jasným cieľom. Aby sa oplatilo na Slovensku pracovať, podnikať a žiť. Obzvlášť u ľudí na Zemplíne, ktorí majú zreteľnú a reálnu predstavu o krajine, neskreslenú jediným fungujúcim trhom na Slovensku a to Bratislavským.