top of page

SMART RIEŠENIA PRE MESTO

Slovíčko SMART sa posledné roky častokrát spája s modernými mestami a ich budúcnosťou, teda ich inteligentným riadením. Skúsme si vysvetliť, čo to vlastne znamená a aké to prinesie výhody občanom Michaloviec. Cieľom Plánu Nové Michalovce je samozrejme zvýšiť kvalitu životného prostredia Michalovčanov a samotný život spojený s užívaním mestom spravovaných priestorov, budov, či zariadení.

Pokúsim sa teda jednoduchými slovami schválne bez odborných výrazov vysvetliť, čo všetko si pod inteligentným mestom predstavujeme, čo dokážeme na naše pomery aj reálne zhotoviť, aké technológie je potrebné zabezpečiť a aké všetky prínosy pre občanov z toho plynú. Najprv ale spomeniem nutné základy a následne konkrétne príklady.

Smart mesto sa dá voľne preložiť ako inteligentné mesto, ešte lepšie preložené "to čo robí inteligentné mesto".

Technologické základy inteligentného mesta

Pre tvorbu inteligencie mesta potrebujeme tri technologické základy

  1. Snímače. Po celom meste je potrebné poosadzovať stovky snímačov, senzorov, analytických kamier, infra-závory, parkovacie snímače, tlakové snímače zavŕtané v asfalte, snímače obsadenosti parkovacieho miesta, senzory osvetlenia či množstva svetla, snímače teploty, kvality vody, kvality ovzdušia, snímače na množstvo vyrábanej energie, vyrábaného tepla, spotrebovaného tepla, ultrazvukové senzory napríklad na odčítavanie množstva odpadkov v kontajnery a mnoho ďalších. Tieto snímače budú mať jedinú úlohu, odosielať do centrálneho zberu dát všetky aktuálne informácie v danom čase na danom mieste.

  2. Konektivita. Všetky tieto snímače je potrebné pripojiť do lokálnej mestskej internetovej siete, či už káblovo, zvyčajne cez optické vlákna, alebo bezdrôtovo cez mikrovlnnú technológiu. Ich globálne prepojenie je nutné na zber dát a ich odosielanie na centrálne vyhodnocovacie zariadenia.

  3. Údaje. Ako sa vraví, čo je najcennejšie na svete? Áno, informácia. Analýza zozbieraných dát zo snímačov a následná prezentácia údajov v reálnom čase.

Spojením týchto troch základných kameňov môžeme vytvoriť silný základ pre budovanie inteligentného mesta a začať osadzovať inteligentné riešenie.


Príklady inteligentného mesta


Inteligentné odpadové hospodárstvo

Podzemné kontajnery, alebo klasické budeme osadzovať ultrazvukovými snímačmi pre hlásenie obsadenosti kontajnera v reálnom čase. Technické služby si budú môcť vytvoriť mapu všetkých nádob a ich momentálnu obsadenosť. Týmto krokom vieme ušetriť nemalé prostriedky na pohonné hmoty, človekoprácu. Už žiaden kontajner by nemal ostať na sídlisku dlhodobo preplnený. Taktiež pomocou čítačiek dokážeme regulovať, ktorý občan má právo si ktorý konkrétny kontajner otvoriť a takto eliminovať neoprávnené rabovanie. Na záver to najpodstatnejšie, dokážeme zrátavať občanom veľkosť tvorby odpadkov a tomu prispôsobovať platby, napríklad ich motivovať zníženými poplatkami pri kvalitnej separácií, alebo šetrení, či vhodnej recyklácií.


Doprava v našom meste sa nezmenila od 70. rokov minulého storočia. Momentálne jediným prvok pre jej riadenie sú semafory a statické dopravné značenie. Výsledkom sú zápchy, nervózni vodiči, nespokojní chodci, stojací na červenú prizerajúc sa prázdnej križovatke. Inteligentné križovatky zmenia od základov tieto zvyklosti. Analytické spracovávanie obrazu z obsadenosti jazdných pruhov, stojacích áut v rade, stojacích osôb na prechode bude prispôsobovať riadenie svetiel. Zjednodušene povedané, ak je v nejaký okamih na odbočovacom pruhu kolóna, inteligencia to vyhodnotí a daný pruh uprednostní, teda ho vyprázdni. Inteligencia riadi zelené vlny v meste, zohľadňuje situáciu na cestách zo všetkých križovatiek. Takto znížime čas trávený v aute, znížime smog produkovaný automobilmi a zvýšime bezpečnosť tých najzraniteľnejších, chodcov.


Inteligentné parkovacie riešenie

Cieľom je vytvoriť komplexnú parkovaciu mapu v reálnom čase. Predstavte si svoj telefón, ktorý Vám ukáže, ktoré miesta sú voľné. Snímače zavŕtané v asfalte sledujú obsadenosť každého jedného parkovacieho miesta, alebo za pomoci kamier, ktoré dokážu obsadenosť miesta analyzovať cez obraz. Informáciu vie systém priniesť aj pomocou digitálnych tabúľ pri vstupe na parkovisko, alebo pozdĺž ciest ešte pri hľadaní parkovania ako to poznáme z podzemných parkovísk v nákupných centrách. Súčasťou systému môže byť aj automatické spoplatňovanie, bez zásahu človeka, bez závor. Jednoducho snímač, či kamera pomocou EČV odráta čas strávený na parkovacom mieste a automaticky Vám zašle účtenku.


Inteligentné osvetlenie

Každý stožiar verejného osvetlenia môže byť izolovane riadený, nie ako doteraz po veľkých blokoch. Ak potrebujeme vypnúť niektoré miesta, bohužiaľ vypne sa celá ulica, aj tie časti ktoré sú nežiadúce. Inteligentné verejné lampy, vedia jednotlivo komunikovať s centrálou, posielať informácie o svojom stave a odoslať okamžite informáciu o poškodení. Sila osvetlenia sa dá regulovať podľa potrieb v čase a podľa obsadenosti chodníka, či vozovky pomocou pohybových senzorov.


Systémy inteligentnej automatizácie budov

Inteligencia, na základe vyzbieraných dát zo snímačov, môže napr. automaticky prispôsobiť vykurovanie a vetranie na úroveň obsadenosti a zabezpečiť vypnutie svetla, keď nikto nie je v miestnosti, na chodbe. Je potrebné zbierať informácie o aktuálnej spotrebe tepla, vody, elektriny, pretože napríklad v prípade výroby vlastnej energie pomocou fotovoltiky, vieme energiu presúvať do inej budovy, kde je jej v ten čas nedostatok. Takto automatizovaným obmedzovaním energie, či jej presúvaním, vieme šetriť nemalé finančné prostriedky.


Inteligentný bezpečnostný systém mesta

Kamerové systémy, požiarne snímače, bezpečnostné snímače, to všetko dokáže v reálnom čase pomáhať orgánom činným v trestnom konaní, požiarnikom alebo záchranným zložkám, aby efektívne reagovali, reagovali a riešili incidenty a mimoriadne situácie. Analýza dát z kamier, napríklad odčítavanie EČV, vie v reálnom čase posúdiť, či má vodiť platnú poistku, platný vodičský preukaz, alebo ho dopredu upozorniť pred blízkym ukončením platnej technickej kontroly. Každá úniková cesta z mesta osadená bezpečnostnou kamerou pomocou analýzy dát, dokáže výrazným spôsobom znížiť kriminalitu v našom meste.


Kľúčovými cieľmi inteligentného mesta by mali byť účinnosť služieb, inteligencia musí reálne pomáhať zvyšovať úroveň služieb pre občanov. Udržateľnosť, rozširovať a rozvíjať mesto s dôrazom na vplyv na životné prostredie. Mobilita, umožniť občanom, pracovníkom, návštevníkom aby sa po meste mohli čo najefektívnejšie pohybovať. Bezpečnosť, zlepšiť verejnú bezpečnosť a bezpečnosť každodenného života. Zvýšiť možnosti na reálne dopátranie sa k identifikácií páchateľov a ráznym spôsobom obmedziť kriminalitu. Hospodársky rast, prilákať podniky, investorov, zamestnávateľov a návštevníkov mesta. A nakoniec reputácia, neustále zlepšovať obraz a reputáciu mesta.


84 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page