top of page

INTELIGENTNÉ RIADENIE DOPRAVY

Updated: Sep 11, 2022

Michalovské semafory s odpočítavaním času kým sa spusti zelená, majú od inteligencie veľmi ďaleko. Je to skôr informačný charakter, ktorý nám neskráti čas strávený na cestách a rozhodne neznižuje emisie, teda čistotu vzduchu, či prehrievanie nášho mesta.

Doprava v našom meste sa z roka na rok zahusťuje. Kúpa automobilu už nie je výsada, ale samozrejmosť. Pribúdajú nám nové spôsoby dopravy akým sú bicykle, kolobežky a rôzne elektrické drobné vozidlá. Spoliehať sa na starý systém riadenia dopravy pomocou semaforov s vopred naprogramovaným celodenným časom je veľká chyba s neochotou zlepšovať životné prostredie.


Nové Michalovce majú v programe MESTSKÝ INŠTITÚT, ktorý sa bude venovať aj doprave v meste a zavádzaniu INTELIGENTNEJ DOPRAVY, zelených vĺn, inteligentných križovatiek, kamerových systémov pre analyzovanie dopravy pre získavanie komplexných informácií z našich ciest. K dnešnému dňu si mesto svojpomocne nedokáže ani len prestaviť čas na odbočovacej zelenej, čo je smutná realita, ako je doprava neskutočne zanedbaná.

Dômyselné riadenie dopravy musí vychádzať z globálnej situácie v meste a nezohľadňovať len lokálne okamihy.

Zber dát z dopravy, je kľúčovou súčasťou práce dopravných inžinierov, ale aj základom pre inteligentné riadenie dopravy, 24 hodín denne analyzovať a veľkým počtom nazbieraných dát donekonečna zlepšovať vstupné podmienky pre určovanie dopravy.


Riešením je získavanie dát z kamerových záznamov za použití umelej inteligencie, deep learning. Ten je schopný doručovať konštantné výsledky v rôznych častiach dňa. Je potrebné rozlišovať jednotlivé objekty na vozovke, rozlíšiť cyklistu, auto, kamión, autobus, záchranku, neustále sa vzdelávať. Ďalšími prvkami sú radary, tlakové trúbky, senzory zavŕtané vo vozovke.


Každú križovatku v meste je potrebné sledovať kamerami, údaje z nich sa potom spájajú v cloude a vyhodnocujú. Výsledok môže byť výstupnou bránou pre flexibilné komplexné riadenie dopravy v celom meste, čo môže zmierniť zápchy a plynulo prispôsobovať riadenie jednotlivým fázam dňa, alebo napríklad aktuálnym špecifickým potrebám.

Zjednodušene povedané, ak je v nejaký okamih na odbočovacom pruhu kolóna, inteligencia to vyhodnotí a daný pruh uprednostní, teda ho vyprázdni. Ak je pred prechodom väčšie množstvo chodcov, uprednostní ich, alebo skráti ich čas na čakanie. Nebude potrebné manuálne stískať gombíky, ktoré aj tak nemajú žiaden dopad na úpravu riadenia.

Stráňančania dobre poznajú ranné zápchy z jedinej križovatky, ktorá spája celé sídlisko so zbytkom mesta a situácia je roky rokúce neriešená. Nová križovatka pred hotelom Družba v cene 400.000 mala bezpodmienečne už obsahovať inteligenciu a zlepšiť starý stav, nie zhoršiť.


Príklady čo všetko dokáže inteligentný softvér:


generovanie pohybovej mapy, objavovanie miest so slabou a silnou prevádzkou


generovanie mapy miest so zrýchľovaním


generovanie mapy obsadenosti, vozidla a chodci na konkrétnych miestach


odhad rýchlosti, pre lepšie pochopenie situácie a následne kvalitnejšie navrhovanie pravidiel na napríklad zelených vĺn

automatické rozpoznávanie evidenčných čísel vozidla,

pri napojení na políciu, vieme vyhodnocovať v reálnom čase platnosť poistky, licencie, EČV a samozrejme dopomôcť aj pri vyhľadávaní ukradnutých áut, či vyjasňovaní zločinov


Video príklady analytického softvéru


Radovan Geci

kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva v Michalovciach

kandidát na poslanca Košického samosprávneho kraja

62 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page