top of page

ZASTUPITEĽSTVO 18.11.2022

Updated: Nov 23, 2022

ETICKÝ KÓDEX POSLANCA A ROKOVACÍ PORIADOK

MOJE POSLANECKÉ NÁVRHY ALEBO ZMENY


Na ustanovujúcom zastupiteľstve sme schválili znenie etického kódexu voleného zástupcu samosprávy mesta, rokovací poriadok zastupiteľstva, mestskú rádu a ďalšie členstvá.


Cieľom etického kódexu je definovanie základných etických princípov a štandardov správania, ktorých dodržiavanie sa vyžaduje od voleného predstaviteľa samosprávy a ktoré občania od predstaviteľov samosprávy očakávajú pri plnení úloh.


Na zastupiteľstve som podal tieto pozmeňujúce návrhy na uznesenie.

 

1. Doplnenie v bode Etický kódex samostatný článok „Potieranie korupcie“ so siedmimi bodmi. Korupcia je najväčším nepriateľom slobody a demokracie, nezriedka znemožňuje politikom slobodne konať a rozhodovať. V kódexe nebola o korupcii žiadna zmienka, dovolil som sa inšpirovať našim hlavným mestom a navrhol doplniť týchto 7 bodov.

pozmeňovák-eticky-kodex
.docx
Download DOCX • 18KB

(SCHVÁLENÉ)

 

2. Pozmeňovací návrh na zmazanie vety v bode 9.3 článku 9, kde nám poslancom etický kódex zakazuje kontaktovať zamestnancov úradu a požadovať od nich dokumentácie, či iné dôležité informácie súvisiace s výkonom funkcie poslanca. Takýto článok nesie všetky známky netransparentnosti utajovaním skutočností, obmedzuje slobodný prístup k informáciám, čo je základný princíp demokracie.

pozmeňovák-eticky-kodex2
.docx
Download DOCX • 17KB

(NESCHVÁLENÉ)

 

3. Poslanecký klub Nové Michalovce získal v mestskej rade len jedno miesto. Celkovo má rada 8 členov. Má sa prihliadať pri výbere členov na každú politickú stranu a strana SaS nezískala miesto. Smer, SmeRodina, SNS a Hlas áno. Preto som podal pozmeňujúci návrh pre rozšírenie mestskej rady no neúspešne.

(NESCHVÁLENÉ)

 

4. Požiadal som o zmenu delegovania poslancov do školskej rady, navrhol som p. Jaroslava Čúrneho do rady na základnú školu Okružná, namiesto zamestnankyne úradu, alebo namiesto poslanca p.Gejguša.

(NESCHVÁLENÉ)


V rozprave som taktiež sa snažil presadiť zvýšenie času pre poslancov. Na zastupiteľstve pri rozprave má každý poslanec vyčlenených presne 3 minúty na prejav. Častokrát sa vyjadrujeme aj k 50 až 100 stranovým dokumentom, kde je zhrnutých 100 tém, a nedá sa v čase 3 minúty k nim ani z ďaleka vyjadriť. Požiadal som o zmenu rokovacieho poriadku takto „Dĺžka vystúpenia je maximálne 3 minúty.“ zameniť za text „Dĺžka vystúpenia je maximálne 5 minút.“

(NESCHVÁLENÉ)

130 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page