top of page

ZASTUPITEĽSTVO 18.11.2022

Updated: Nov 23, 2022

ETICKÝ KÓDEX POSLANCA A ROKOVACÍ PORIADOK

MOJE POSLANECKÉ NÁVRHY ALEBO ZMENY


Na ustanovujúcom zastupiteľstve sme schválili znenie etického kódexu voleného zástupcu samosprávy mesta, rokovací poriadok zastupiteľstva, mestskú rádu a ďalšie členstvá.


Cieľom etického kódexu je definovanie základných etických princípov a štandardov správania, ktorých dodržiavanie sa vyžaduje od voleného predstaviteľa samosprávy a ktoré občania od predstaviteľov samosprávy očakávajú pri plnení úloh.


Na zastupiteľstve som podal tieto pozmeňujúce návrhy na uznesenie.

 

1. Doplnenie v bode Etický kódex samostatný článok „Potieranie korupcie“ so siedmimi bodmi. Korupcia je najväčším nepriateľom slobody a demokracie, nezriedka znemožňuje politikom slobodne konať a rozhodovať. V kódexe nebola o korupcii žiadna zmienka, dovolil som sa inšpirovať našim hlavným mestom a navrhol doplniť týchto 7 bodov.

pozmeňovák-eticky-kodex
.docx
Download DOCX • 18KB

(SCHVÁLENÉ)

 

2. Pozmeňovací návrh na zmazanie vety v bode 9.3 článku 9, kde nám poslancom etický kódex zakazuje kontaktovať zamestnancov úradu a požadovať od nich dokumentácie, či iné dôležité informácie súvisiace s výkonom funkcie poslanca. Takýto článok nesie všetky známky netransparentnosti utajovaním skutočností, obmedzuje slobodný prístup k informáciám, čo je základný princíp demokracie.

pozmeňovák-eticky-kodex2
.docx
Download DOCX • 17KB

(NESCHVÁLENÉ)

 

3. Poslanecký klub Nové Michalovce získal v mestskej rade len jedno miesto. Celkovo má rada 8 členov. Má sa prihliadať pri výbere členov na každú politickú stranu a strana SaS nezískala miesto. Smer, SmeRodina, SNS a Hlas áno. Preto som podal pozmeňujúci návrh pre rozšírenie mestskej rady no neúspešne.

(NESCHVÁLENÉ)

 

4. Požiadal som o zmenu delegovania poslancov do školskej rady, navrhol som p. Jaroslava Čúrneho do rady na základnú školu Okružná, namiesto zamestnankyne úradu, alebo namiesto poslanca p.Gejguša.

(NESCHVÁLENÉ)


V rozprave som taktiež sa snažil presadiť zvýšenie času pre poslancov. Na zastupiteľstve pri rozprave má každý poslanec vyčlenených presne 3 minúty na prejav. Častokrát sa vyjadrujeme aj k 50 až 100 stranovým dokumentom, kde je zhrnutých 100 tém, a nedá sa v čase 3 minúty k nim ani z ďaleka vyjadriť. Požiadal som o zmenu rokovacieho poriadku takto „Dĺžka vystúpenia je maximálne 3 minúty.“ zameniť za text „Dĺžka vystúpenia je maximálne 5 minút.“

(NESCHVÁLENÉ)

135 views1 comment

Recent Posts

See All

1 Comment


Unknown member
Dec 12, 2022

A patient suffering from long-term pain can often become a nuisance in their lives, and the sooner they seek pain management, the better. When it comes to writing an assignment on pain management, students usually look for help online. We provide professional Pain Management assignment help at Greatassignmenthelp. Pain management assignments can be handled by our highly experienced writers with ease.


Like
bottom of page