top of page

ZÁPCHY V MICHALOVCIACH

Doprava v Michalovciach sa z roka na rok mení a zahusťuje. Prázdne cesty a mesto prakticky bez zápch je minulosť. Súčasťou nášho života sa stáva čas strávený čakaním v rade áut.


Sme malé okresné mesto. Ak začneme projektovať a používať správne technológie, ktoré nám majú v čo najväčšej miere pomáhať a začneme komplexne plánovať všetky druhy dopravy v meste, máme šancu na úplnú elimináciu tohto negatíva ešte v jeho zárodku.


Mapa piatok 12.1.2024 14:00


8 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page