top of page

Tlak Kyselicu a Kyselicovej

Moje vyjadrenie ku neuveriteľnému tlaku p.Kyselicu a p.Kyselicovej, aby k zmene na Zemplíne nedošlo. Jedným z garantov zmeny a posunu k lepšiemu je aj výmena na poste prednostu okresného úradu. p.Kyselica so svojou manželkou niekoľkokrát osobne zaintervenovali, aby k tejto zmene nedošlo a snažili sa cez miestneho poslanca NRSR dosadiť svojich ľudí s jedinou úlohou, "nič v regióne nevyriešiť, všetko naďalej utajovať, pozametať dôkazy a slúžiť miestnej oligarchii".


Poďme si to rozmeniť na drobné, čo sa deje na okresnom úrade:


1. Odbor životného prostredia ani po 30 rokoch nevyriešil problémy s PCB látkami v Michalovciach, najväčšiu environmentálnu katastrofu na území Slovenska.


2. Odbor katastra naďalej nerieši problém s kradnutím pozemkov po mŕtvych. Robí si z katastra súkromnú s.r.o. predĺžuje lehoty na vybavenie na niekoľko mesiacov a takto zákonným vracaním poplatkov za nedodržanie termínu pripravuje štát o milióny EUR.


3. Odbor lesného hospodárstva nerieši problémy s nezákonnými prenájmami lesov.


4. A na záver to najlepšie, odbor všeobecnej vnútornej správy má za úlohu zabezpečiť a dopomôcť, aby pri každých voľbách či už parlamentných do národnej rady, alebo do samospráv, vyhrávali "naši ľudia".


Mám v zato, že p. Kyselica svojou blokáciou dopomáhal miestnym záujmovým skupinám, aby sa tieto problémy na odboroch okresného úradu nikdy nevyriešili a takto sa snažili aj na ďalšie volebné obdobia zabezpečiť silné postavenie a politický vplyv v regióne Michaloviec.

Ďalšie pokračovanie jeho tlaku má byť dosadenie svojich ľudí na políciu, tá je dôležitou súčasťou celého procesu s jasnou úlohou, každé jedno vyšetrovanie zastaviť, alebo vyriešiť ku spokojnosti miestnych podnikateľov. A to dobre všetci už z osobnej skúsenosti poznáme, ako a pre koho pracuje Michalovská polícia.


Jedným z dôležitých riešení ako posunúť náš región Michaloviec k lepšiemu, je transparentné výberové konanie na prednostu okresného úradu a to verejne publikovaný rozhovor s uchádzačmi, zverejnením mien hodnotiacej komisie, ich hlasovania a s následným zverejnením hodnotenia uchádzačov. V Michalovciach máme dostatok odborne a politicky zdatných ľudí, ktorí majú ten pravý záujem, zlepšovať región Michaloviec k lepšiemu tak, aby nám odtiaľ neutekali ľudia, urobiť z mesta to najlepšie miesto pre život, na ktoré budeme právom hrdí.


18 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page