top of page

STRÁŇANSKÝ MOST JE VEĽKÝ PROBLÉM

Už roky upozorňujem spolu s našim poslaneckým klubom Nové Michalovce, že budovať verejné priestranstvá bez architektov nejde. Michalovce nutne potrebujú ÚTVAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA, alebo ešte lepšie komplexný MESTSKÝ INŠTITÚT, ktorý by principiálne ani nedovolil nielenže prebrať takého dielo do užívania, ale nedošlo by ani k takémuto návrhu, nie to ešte k zhotoveniu výkresovej stavebnej dokumentácii.


Necelých 3000 občanov sídliska Stráňany je odkázaných na tento jediný most lávku, pretože inú legálnu cestu, ako sa z mesta dostať domov nenájdete. A ani dlho iná nebude, keďže oprava cestného mosta sa nateraz zrušila a ostáva v takomto stave. Stráňančan pri ceste z mesta musí prekonať týchto 5 veľkých prekážok:


1. absolvovať spleť podľa mňa nebezpečných prechodov cez novú križovatku pred hotelom Družba, kde na malom ostrovčeku je doslova ohrozovaný život chodcov

2. prekonať 20 centimetrový obrubník a prekonať blatný chodník cez nedokončenú a nenaprojektovanú trasu chodníka

3. prekonať nábehovú hranu na lávku, ktorej uhol je mimo SK normy

4. prekonať prevýšenie samotnej lávky a poľadovicu v zime

5. na konci sa neprizabiť pri schádzaní lávky, znova s obrovským prevýšením a

nebezpečným uhlom, či schádzaním rovno do cesty


Som presvedčený, že za takého zlyhanie pri navrhovaní a preberaní diela za verejné financie by mala byť vyvodená osobná zodpovednosť. Mesto by sa malo snažiť ešte v reklamačnom konaní tento problém opraviť.


Ale aby sme do budúcna predišli takýmto stavebným nezmyslom, alebo chybám pri osadzovaní stavby do priestoru, potrebujeme vytvoriť procesy mesta tak, aby už pri samotnom návrhu mesto nebolo odkázané na dodávateľské firmy vyhrávajúc v rámci verejných súťažiach. Verejné priestranstva by mal tvoriť ÚTVAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA, ktorý nám chýba ako soľ. Potrebujeme našich zainteresovaných architektov, ktorí takéto diela nenakreslia na realizačný výkres, až dokiaľ nebudú zohľadnené všetky aspekty, detaily, potreby obyvateľov a vstupné rozsiahle analytické dáta z mestského inštitútu, zohľadnujúc odborné, architektonické, stavebné, dopravné, bezpečnostné, či sociálne pohľady. Aby sa nevyskytli „neočakávané okolnosti“, na ktoré doplatia občania.


Starý spôsob tvorby verejných priestranstiev sa neosvedčuje, nie je možné zákazku posunúť „našim ľuďom“, zjednodušene povedané: sluchaj tu Janku, tvoja žena zná krešlič, dajme jej nakrešlic most a Mižov brat pozvára žeľezo, šak nech ostanú peneži v rodzine. Aj tak nám treba trimac našich ľudzi, bo nam treba utrimac moc u varošu, ta naj majú zákazky. A sluchaj tu nezapomeň verejnu suťaž urob tak, žeby vona vyhrala.


Viac o programe NOVÉ MICHALOVCE vo videu.


112 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page