top of page

PRIBINOVA ULICA, problémy s dažďovou vodou

Updated: Apr 12

Občania z ulice Pribinova v domovej štvrti Hrádok sa na mňa obrátili so žiadosťou akútne riešiť problém týkajúci sa ich ulici. Sťažujú sa na popraskané múry domov z dôvodu zlého stavu kanalizácie a odtokov dažďových vôd na tejto ulici. Upozorňujú na ich nedostatočný počet, či skutočnosť, že v niektorej časti ulice úplne chýbajú. Vytvárajú sa tam obrovské kaluže vody, ktoré podmývajú domy. Pozdĺž celej ulice sú len dve.

Na poslednom zastupiteľstve som preto podal interpeláciu na primátora mesta, aby poveril odborný tím na preskúmanie skutkového stavu na danej ulici a naplánoval riešenie situácie.


Pracovníci TaZS Michalovce a VVS a.s. Michalovce preskúmali dňa 13.6.2022 stav kanalizácie, pričom boli zistené spomínané nedostatky a potvrdili ich nedostatočný počet. Keďže celková investícia na opravu predstavuje väčší objem peňazí, je potrebné pripraviť komplexnú kalkuláciu, či projektovú dokumentáciu a otvoriť problematiku aj na mestskej rade, ktorá ako jediná dostala kompetenciu meniť zoznam ulíc zaradených do rekonštrukcie.


TaZS navrhuje zaradenie rekonštrukcie kanalizácie do plánu rekonštrukcie chodníkov a miestnych komunikácií mesta.

Pozdĺž celej ulice sa nachádza betónové potrubie priemeru 400mm a dĺžky cca 200m. Toto potrubie so svojou kapacitou umožňuje dobudovanie ďalších cestných vpustov, ktoré by vzhľadom na terénne podmienky a sklon komunikácie a pri ich vhodnom umiestnení vyriešili problém s vytváraním kaluží vody.20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page