Postavme sa za slušné Slovensko.

Prvý protestný pochod za slušné Slovensko v Michalovciach. Je nadovšetko jasné, že nikto z vedenia mesta sa nieže ani len nezúčastnil, ale mesto svojim konaním znemožnilo použitie tribúny, ako aj využitia elektrickej energie. Tak sme improvizovali.

11 views0 comments

Recent Posts

See All