top of page

Podzemné kontajnery

Updated: May 26, 2022

Riešenie pre rabovanie odpadov a znečisťovaniu nášho mesta.


Liptovský Mikuláš, Bratislava, Košice, Piešťany, Nitra, to všetko sú mestá, ktoré už disponujú riešením podzemných kontajnerov.


Podzemné alebo polopodzemné kontajnery majú viacero výhod, netreba ich tak často vysypávať, sú hygienickejšie, krajšie, nezaberajú toľko priestoru na aj tak plných parkoviskách, šetria peniaze a hlavne majú zabrániť znečisťovaniu okolia i vyberaniu odpadkov z nádob.

Moderné technológie podzemných kontajnerov navyše zabraňujú neoprávnenej manipulácii s uloženým a vytriedeným odpadom, eliminujú vznik neporiadku v ich okolí a sú odolné proti vandalom aj poveternostným vplyvom.


Ich výzor je neporovnateľný oproti doterajšiemu riešeniu. Ich estetické umiestnenie v priestore je častokrát až neuveriteľným progresom architektonického riešenia danej oblasti. Ten výrazný rozdiel sa pokúsim znázorniť na následujúcich obrázkoch.


Terajšie riešenie ul. Konečná:

Možné riešenie:

A teraz to najlepšie, to najpodstatnejšie vôbec nie je vidieť. 5000 litrov objemu sa nachádza pod nadzemnou časťou. Nahrádza to objem 6 klasických kontajnerov pre zmiešaný odpad, alebo 50 kontajnerov pri rodinných domoch. Aby sme si vedeli predstaviť aký veľký objem to je, prikladám názorný obrázok.

Takže na horeuvedenej fotografii ul. Konečná by sme jedným kontajnerom vyriešili komplet celý zmiešaný odpad a ušetrené miesto využili pre skrášlenie priestoru, výsadbou kvetinového záhonu s okrasnými drevinami a celé miesto vydláždili veľko-formátovou trvácnou zámkovou dlažbou.


Jedno kontajnerové riešenie o 5 kusoch (2ks veľkoobjemové 5000 litrové zmiešané a 3ks kontajnerov pre triedenie odpadu o veľkosti 3000 litrov, s vybetonovaním základov) stojí približne 20 - 30.000 €. Ak by sme každý mesiac vybudovali čo i len jedno takého riešenie, za 4 roky, čiže do konca jedného volebného obdobia sme s projektom hotový ;-) samozrejme len v prípade ak by sme museli projekt prefinancovať z vlastných zdrojov.


Čo je alarmujúce, mesto malo možnosť sa uchádzať o dotáciu z Recyklačného fondu. Výška dotácie predstavuje 95 %, kde mesto sa musí podieľať len výškou 5 %.


V prípade vybudovania 50 takýchto kontajnerových stojok (po 5ks na 1 stojke) a celkových nákladoch 1.500.000 EUR plus dodatočné vybavenie na vývoz, nákup techniky, čiže celkových nákladoch zaokrúhlene 2.000.000 EUR by sa mesto podieľalo 5% investíciou vo výške príjemných 100.000 EUR, čo pre mesto pri takomto rozsiahlom projekte predstavuje úplne banálne investície.


Dotáciu z fondu je možné minúť na nákup kontajnerov určených na separovaný zber odpadu (plasty, sklo, papier), informačné tabule a informačný materiál.


Ďalším prínosom takýchto kontajnerov sú malé zberné miesta, či už v parkoch, alebo na námestiach. Toto by sa mohlo stáť v Michalovciach minulosťou.

fotené 25.8.2018, 15:10, cesta na Hrádok


Nahradiť ich môžu takéto neviditeľné podzemné riešenia.

Mesto Michalovce sa v poslednom čase ide uberať k tomu najhoršiemu čo mohli vymyslieť a to je budovanie uzamykateľných klietok pre kontajnery. Neverte tomu, že klietky sú najlepšie riešenie. Nie je to pravda. Je to architektonická hrôza, ktorá ešte horším spôsobom zdevastuje výzor mesta a priestorov. Niekde nemusia zamykať svoje autá a domy, my ideme zamykať svoj odpad do nevkusných kovových stavieb? Je toto vôbec pravda? Svet sa už posunul od „komunistického zamykania ku modernému využívaniu technológií.“ No bohužiaľ technické služby mesta Michalovce sú starou neprogresívnou spiatočníckou organizáciou. Nedokážu prinášať moderné riešenia, čo je veľmi škodlivé pre pohodlný život v našom meste. Nehovoriac, že na takého riešenia neexistuje štátna ani európska podpora vo forme dotácií.


Prínosy riešenia podzemných kontajnerov:

 • zabraňujú zápachu nakoľko sú pod zemou, ktorá má konštantnú teplotu v zime, či v lete

 • zabraňujú výskytu hlodavcov, potkany sa tam jednoducho nedostanú a aj keby sa dostali vo vnútri zahynú

 • sú viac estetické a dokážu ušetriť verejný priestor

 • zastavia nájazdy neprispôsobivých občanov, každý výrobca má vlastný typ technológie a teda vedia zabezpečiť aj to, že do kontajnera sa nedá vliezť

 • sú odolnejšie voči požiarom, vo vnútri nie je vzduch, a tak aj v prípade zapálenia kontajnera trvá hodiny kým dôjde k požiaru, čo je dostatočne dlhý čas na príchod záchranných zložiek


Výhody riešenia (dokázateľné a overiteľné):

 • znížené náklady na údržbu kontajnerov

 • znížené náklady na odvoz, nakoľko polo-podzemné a podzemné sú väčšie a nepotrebujú sa tak často vyprázdňovať

 • možnosť využitia “waste management-u”, t.j. automatického hlásenia naplnenia kontajnera, smetiarske auto tak ide cielene, nie náhodne

 • v pilotnom projekte je možné umiestnenie “na jednej trase”, čím sa výrazne ušetria náklady

 • “staré 1100 litrové” kontajnery sa môžu presunúť na iné miesta, kde poslúžia rovnako

 • pri rozumnom rozmiestnení sa ušetrí verejný priestor (napríklad na parkovacie plochy)

 • možnosť využitia alternatívneho financovania cez EÚ fondy a granty, v roku 2016 bola možnosť využiť aj zdroje z Recyklačného fondu, túto možnosť sme premrhali, ale iné ešte ostali, treba len chcieť a získať politickú vôľu

Jeden zo spôsobov vyprázdňovania kontajnera:

Prečo mesto Michalovce sa neuchádzalo o dotácie, respektíve prečo do dnešného dňa nie je táto problematika riešená mi nie je známe. Pravdepodobne na správnych miestach je málo odborníkov na odpadové hospodárstvo, alebo neexistuje politická voľa.


Zopár riešení na záver.1,138 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page