top of page

PARK HRÁDOK

Updated: Apr 12

Hrádok považujem za najatraktívnejšie miesto s najväčším potenciálom pre oddych občanov, naše rodiny, ako aj turistické miesto pre návštevníkov v Michalovciach.


Tí starší z nás si rozhodne pamätáme do posledného miesta vypredané vystúpenia folklórnych, tanečných či hudobných skupín.

V roku 2018 som písal o možných riešeniach pre znovunavrátenie života do parku. To sa dá dosiahnuť jeho komplexnou obnovou. Ako sa povie, nesmie ostať kameň na kameni. Bohužiaľ, to v akom stave sa teraz nachádza, má za zodpovednosť vedenie mesta a koaliční poslanci. Celých 16 rokov má poslanecký klub smer prakticky neobmedzenú moc, medzi nimi aj dvaja kandidáti na primátora mesta, práve tí, ktorí Vám cez predvolebné reklamné letáky nasľubujú modré z neba a svetový mier. Ďalšie štyri roky premárnili v zastupiteľstve ako koaliční poslanci a občania sa znova do dnešného dňa nedočkali riešenia.

Vedeli ste, že mesto do dnešného dňa nie je majiteľom pozemkov na Hrádku mimo amfiteáter? ale SPF?

O vysporiadaní sa rozpráva už 16 rokov. 16 rokov to primátor nezrealizoval a nedosiahol bezodplatný prevod pozemkov od SPF, respektíve ich odkúpenie za symbolickú cenu.


BEZODPLATNÝ PREVOD POZEMKOV

Slovenský pozemkový fond môže uzatvárať zmluvy o bezodplatnom prevode vlastníctva k pozemkom na obec. Ide o prevod v zmysle § 34 ods. 9 a 13 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v platnom znení. Podľa tohto zákona je bezodplatný prevod vlastníctva na obec možný, pretože pozemok je vo vlastníctve Slovenskej republiky a v správe SPF. Zároveň spĺňame podmienku, že na pozemku plánujeme umiestniť verejnoprospešnú stavbu, ktorej stavebníkom bude mesto.


PLÁN NOVÉ MICHALOVCE A PLÁN PARK HRÁDOK Riešenia pre komplexnú obnovu hrádku

Nový amfiteáter

NOVÝ AMFITEÁTER

Veľkorysý priestor pre kultúrno spoločenské podujatia všetkých generácií a rôznych žánrov. Kultúra, folklór, moderné hudobné skupiny, letné kino, konferencie, či náboženské stretnutia.


FUNKČNÁ ZELEŇ A KVETY

Vykosiť náletovú drevinu a vytvoriť trávnaté námestia s anglickým trávnikom a kvetinovými záhonmi, kde sa ľudia môžu stretávať, diskutovať. Sedieť na dekách. Taktiež otvoriť priestor pre možný streetfood. Priestor pre nočné detské stanovačky so zameraním na hvezdáreň.


PIKNIKOVANIE, GRILOVANIE

Vytvoriť 6 oddelených miest v rámci celého areálu pre piknikovanie a nedeľný obed v prírode. Architekti navrhnú 6 tematických miest, napríklad podľa sídlisk, SNP, Stráňany, Západ, Východ a pod.VÝHĽADŇA S REŠTAURÁCIOU

Súčasťou priestoru amfiteátra a parku by mali byť služby, reštaurácia s výhľadom na juh, na trávnaté plochy, kde by sa zdržiavali ľudia. Ľudia pozerajú na ľudí, ľudia chodia do spoločnosti za ľuďmi, priestor tvoria ľudia. A ľudia potrebujú služby, nie opustený priestor.


DETSKÉ CENTRÁLNE IHRISKO

Vytvoriť trvácne detské ihrisko rozsiahlych rozmerov. Samostatná časť pre oddych mamičiek, ktoré by v polkruhu sedadiel vedeli na svoje ratolesti z diaľky pozerať a klebetiť medzi sebou. Detské ihrisko, ktoré udrží partiu detí aj hodiny, nie minúty.


ŠMÝKAČKY

Prevýšenie a rôznorodosť terénu je ideálnou možnosťou pre zhotovenie drobných detských šmýkačiek.

ALTÁNOK

Pre svadby, firemné akcie, mestské akcie, malé hudobné akcie, teambuildingy, či komerčné prednášky. Čo tak štvrtkový džezový minikoncert a čaj o piatej? Mesto by získalo potencionálny priestor na komerčný jednodňový prenájom.


LANOVÝ PARK

Niektoré stromy, ktoré majú silné koruny ponechať pre zhotovenie lanovej dráhy, lanového parku. Vysoký pre staršie deti, plytký pre maličké detičky.
CHODNÍKY

Oprava chodníkov a lavičiek, s verejným štýlovým osvetlením. Chodníky, ktoré by mali hlbší zmysel a ľudia by ich vyhľadávali pre obsah pri chodníku, respektíve pre jeho povrch, alebo cieľ cesty.DROBNÁ ARCHITEKTÚRA

Drevo, kameň, dlažobné plochy, vyhliadkové vyvýšene plošiny, schody, kvetinové záhony, stromové aleje, moderný mobiliár.
NOČNÉ OSVETLENIE

Bez svetla nie je architektúra. Osvetlenie objektov, stromov, lavičiek dokáže byť príjemnejšie ako strohé nudné priemyselné osvetlene chodníkov z výšky. Osvetlenie zospodu do korún stromov, či osvetlenie významných častí parku.


SÁNKARSKÁ DRÁHA S VLEKOM

Tí starší z nás pamätajú sánkarskú dráhu. Hrádok bol a môže byť neoddeliteľnou súčasťou sánkovania, pretože na rovine je to jediný kopec v okruhu 20km. Ideálna je plocha na severovýchodnej strane, pre budúce umiestnenie detského vleku na ťahanie.


ZMENŠENIE PARKOVISKA

Plocha parkoviska je nezmyselne veľká a nevyužitá. Je to neefektívne využitý priestor. Väčšiu časť parkoviska nahradiť detským centrálnym ihriskom a priestorom pre altánok.CYKLOTRASA

Cez park musí prechádzať cyklotrasa. Ľudia ju budú vyhľadávať pre stúpaky a klesáky. Na rovine máme málo kopcov a žiadne prevýšenia. Projekt by mal obsahovať minimálne 3 vstupné miesta. Bicykel bude najčastejším prostriedkom akým sa ľudia na Hrádok dopravia.


CYKLO ZJAZDOVÁ TRAŤ

Severná, alebo západná strmšia časť zalesnenej plochy je ideálna pre zhotovenie športovej cyklistickej zjazdovej trate.
KALVÁRIA

Mesto Michalovce je jedno z mála, ktoré nemá svoju kalváriu. Priestor parku je na to priestorovo vhodný, s priamym napojením na kaplnku, či amfiteáter.
ROZHĽADŇA HRÁDOK

Kopec je dominanta dolného Zemplína. Vidieť odtiaľ Ukrajinu, Maďarsko, Šíravu, mesto ako na dlani. Rozhľadňa by sa stala neskutočným prínosom pre regionálnu turistiku, ktorá v našom mete neexistuje. Ak mi príde rodina zo západného Slovenska, nemám ich kde v rámci Michaloviec pozvať. Rozhľadňa by sa stala centrom návštev, výletov, výstupov a hlavne zobrazenia návšteve krasy našej roviny z výšky.Radovan Geci

kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva v Michalovciach

kandidát na poslanca Košického samosprávneho kraja

329 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


bottom of page