top of page

Otvorený list vedeniu mesta rekonštrukcia mestská plaváreň

Updated: Jun 7, 2022

Dobrý deň p. Mrazová, pozdravujem členov komisie územného plánovania a miestneho rozvoja a vedenie mesta. Zasielam Vám tento otvorený list s mojim postojom, ku výzve na pripomienkovanie modernizácie mestskej plavárne v Michalovciach. Tento týždeň ste predstavili emailom a na webe stránky Michalovce projektovú štúdiu pripravovanej rekonštrukcie mestskej plavárne. Keďže z nášho poslaneckého klubu NOVÉ MICHALOVCE nebol prizvaný ku plánovaniu ani jeden zástupca, dokonca ani ja ako podpredseda komisie pre rozvoj mesta nie som vôbec prizývaný k týmto plánovaniam a dozvedám sa o tom výhradne z verejných médií a mestskej web stránky, chcem preto apelovať na vedenie mesta, že takýto postup považujem za neštandardný, ba priam neakceptovateľný. Na primátora som posielal žiadosť o moje zaradenie do pracovnej skupiny na plaváreň a na kostolné námestie. Do dnešného dňa som nedostal ani kladnú ani zápornú odpoveď, len že to zobral na vedomie, čo považujem za nie šťastnú komunikáciu primátora. Chcem Vás opätovne vyzvať p. Mrázová, ak je to možné, zorganizujte urýchlene verejnú odbornú konferenciu s predstavením projektu. Zavolajte zástupcov architektov, prevádzkovateľov novovybudovaných plavárni iných miest, alebo športových zástupcov venujúcim sa profesionálnemu plávaniu s medzinárodnými skúsenosťami a následne vyhláste VEREJNÚ SÚŤAŽ PRE ZHOTOVENIE ŠTÚDIE ZASTREŠENÚ A OVERENÚ KOMOROU ARCHITEKTOV. Mesto Ružomberok na svoju plaváreň takto získalo neuveriteľných 31 projektov. My jednu. https://www.archinfo.sk/sutaze/nova-mestska-plavaren-v-ruzomberku-sutazne-navrhy.html Vami vypísanej výzve na zhotovenie projektovej dokumentácie na webovej stránke Michalovce musí predchádzať ÍDEOVÁ ŠTÚDIA a VEREJNÁ KONFERENCIA. Nie je možné toto všetko stihnúť za 3 mesiace ako ste požadovali a zákazku zadať jednej firme. Jedine, že ste dopredu dohodnutí už s vopred vybraným dodávateľom a veci sa riešia za zatvorenými dverami bez účasti verejnosti. TOTO POVAŽUJEM ZA NEPRÍPUSTNÉ, zapojte verejnosť do projektu. Obyvatelia si to zaslúžia, hájme spoločne záujmy obyvateľov. Tá plaváreň má slúžiť nám všetkým, nesmie sa stať zdrojom jednorazovej zákazky pre spriaznené dodávateľke firmy, ktoré sa už tešia ako vyprázdnia mestskú pokladnicu. Jedná sa predsa len o dôležité športovisko veľkého významu a ešte väčšou investíciou, ak máme vážny záujem pomôcť rozšíriť vodné športy v našom meste, kladne motivovať naše deti, mládež ale aj dospelých aby v čo najväčšej miere využívali toto nové športovisko, venujme tomuto projektu obzvlášť veľkú pozornosť a venujme projektu veľa času a prípravy, než narýchlo padneme do samotnej realizácie, a pre mnohé chyby a zanedbania, nebude možné veci dodatočne poriešiť ako posledne pri zimnom štadióne. Dokonca to projektovala tá istá architektonická kancelária? Nie je možné, aby o tak dôležitých veciach rozhodovala jediná architektonická kancelária v Michalovciach bez akýchkoľvek predošlých skúseností alebo kvalifikácie na bazénové a športové projekcie. Taktiež nie je možné aby tieto záležitosti pripomienkovala len neverejne naša komisia, skladajúca sa s politických a nie odborných zástupcov. Poprosím Vás p. Mrázová o reakciu a vyjadrenie ako zástupca mesta. Ďakujem. Napriek tomu zasielam moje technické pripomienky, aby ste videli rozsah problematiky zaslaný len mnou jednou laickou osobou, ktorá sa venuje architektúre amatérsky. Môžem teda len dedukovať čo štúdia obsahuje. Ak som správne pochopil, štúdia sa rozdeľuje na 3 hlavné body. 1. rekonštrukcia bazénu, interiéru, dispozičného riešenia 2. vybudovanie vnútorného wellness 3. rozšírenie plavárne o exteriérový bazén a exteriérové služby Tu je mojich prvých 30 návrhov Bazén 1. Najdôležitejší je vnútorný plavecký bazén, ak má byť táto investícia prínosom a chceme veci zlepšiť, musí sa definitívne vyriešiť jeho najväčší problém a to jeho ustavičné predeľovanie čiarou na plavecký a neplavecký. To sa dá riešiť len dobudovaním druhého výukového neplaveckého bazéna. Bez tohto rozšírenia nemá význam rekonštrukcia. Musí to byť generálna podmienka Návrh interiéru 2. Celé prerobiť, neboli využité kreatívne možnosti skvelých nadaných architektov, zapojiť širokú odbornú verejnosť, jednoliata farba bielych obkladov bez fantázie a horný stop ani zďaleka nie sú to čo sa dá dosiahnuť. 3. Veľkú rovnú stenu využiť pre logo domáceho športového klubu alebo vyjadrenie grafického umenia ku športovému plávaniu. 4. Nerozumiem nútenému optickému zníženiu stropu, čím vyššie tým luxusnejšie, honosnejšie. Znížením stropu sa ukrátime o lepší výhľad z tribún, alebo ukrátime o možnosť umiestnenia vysokých skákacích mostíkov. Tribúna 5. V projekte absentuje to najdôležitejšie a to je divácka tribúna pre podporovanie plavcov, pre naše deti a mládež je podpora rodiny z hľadiska to najlepšie povzbudenie, pre dosahovanie lepších výsledkov, umožnime to. 6. Projektant nevyužil priestor v strede budovy Zlatého Bažanta, ktorý je neefektívne využívaný ako svetlík či parkovanie. Nočné plávanie 7. Zefektívniť využitie plavárne a sprístupniť vodu pre nočné plávanie. 8. Zabezpečiť efektné nočné osvetlenie, teplých príjemných tlmených 2000K. 9. Bodové podvodné osvetlenie. Wellness 10. Je ťažké sa vyjadriť, keďže projekt obsahuje len pôdorys, chýba mi 3D animácia alebo detailné návrhy, alebo rozpis služieb. Skokanský mostík 11. Prehodnoťte výškové pomery a ak je to možné umiestnite dva stupne skokanského mostíka pre rozšírenie športového využitia pre ďalšiu disciplínu. Miesto plavčíka 12. Projekt neobsahuje centrálne vyvýšené miesto pre plavčíka pre zabezpečenie dohľadu plavcov. Vodné pólo 13. Začleniť do projektu komplexné vybavenie a ohľad na ďalší šport a to vodné pólo. Tobogan 14. Chýba mi interiérový tobogan, alebo dvojitý, ktorý by viedol aj do interiéru a v prípade letných mesiacov aj do exteriéru. Exteriér 15. Veľmi malá plocha vonkajších bazénov, pri takejto veľkosti strácajú význam, nebudú využívané v konkurenčnom prostredí, spojil by som to všetko do jedného veľkého a prepoje riešil rôznymi chodníkmi-mostíkmi. Poprípade bazén pre najmenších nechať oddelene. 16. Priestory medzi zeleňou by som doplnil o rôzne látkové clony a vybavenie pre oddych, ďalší prenájom služieb a luxusných stanov dvojlehátok pre zvýšenie prevádzkových príjmov. 17. Chýbajú mi vonkajšie aktivity pre deti v trávnatej ploche ako aj pre dospelých. Strecha 18. Využiť plochú strechu na umiestnenie solárnych trubíc na získavanie solárnej energie a ušetrenia prevádzkových príjmov, využiť okamžite projekty na dotácie pre obnoviteľné zdroje a energie, prostriedky na výmenu technológie pokryť dotáciou a vládne peniaze investovať napríklad do pokrytia mojich pripomienok. Služby 19. Zdvojnásobil by som služby občerstvenia, rozdeliť na barové kokteilové občerstvenie a rýchle stravovanie, respektíve detské stravovanie, zákazníci radi vysedávajú, diskutujú a stretávajú sa pri využívaní reštauračných služieb, zároveň zvýšite prevádzkové príjmy. 20. Projekt nerieši vnútornú reštauráciu s presklenním a výhľadom pre bazén, ďalšia možnosť prenájmu a zvýšenia prevádzkových príjmov a taktiež zvýšenie atraktivity pre návštevnosť. 21. Chýba mi prenájom priestoru pre predajňu, športové a plavecké oblečenie, znova priestor pre zvýšenie prevádzkových príjmov. Parkovanie 22. Je nutné zaradiť do projektu riešenie teda modernizáciu parkovania, obnovu asfaltového povrchu, najlepšie výmena za cemento-betónový povrch a kvalitné horizontálne značenie s trvácneho termoplastu, parkovisko spoplatniť a pre obyvateľov s rezidentskou kartou teda trvalým bydliskom a zakúpeným platným lístkom ponechať zdarma. Technické zabezpečenie 23. Technické riešenie osvetlenia jednotlivých dráh, alebo centrálneho osvetlenia. 24. Technické riešenie ozvučenia. 25. Kamerový systém pre športové prenosy, rozmiestnenie statických aj otočných kamier pre detail. 26. Pripojenie plavárne k optickej sieti a Internetu pre živé športové prenosy v prípade konania súťaží. 27. Veľkoformátová obrazovka pre zobrazovanie výsledkov pri súťaži a minimálne 2 veľkoformátové časomiery. 28. Automatický alebo poloautomatický systém pre natiahnutie vodiacich plávacích čiar. 29. Moderné športové štartovacie miesta. 30. Možnosť zavesiť vlajky nad plavecké dráhy, či už klubové, alebo štátne, v prípade konania cezhraničnej súťaže. OBRAZOVÁ PRÍLOHA

dôležité je popracovať na interiéri,

použitie farieb dreva kameňa skla ocele a elektronická clona v letných mesiacoch


alebo pôjdeme štýlom športového prevedenia,

napríklad zvoliť variantu kráľovskej modrej v kombináciách iných farieb


projekt vôbec neráta s nevyužitým priestorom,

hrubá stavba a steny sú často-krát na celom projekte vždy veľmi malá položka, nevidím dôvod nevyužiť priestor na efektívnejšie usporiadanie dispozície


príklad reštaurácie a služieb s presklením a výhľadom na bazén, ktorý prinesie ďalší pravidelný prevádzkový príjem


príklad umiestnenia druhého výukového neplaveckého bazéna, bez tohto rozšírenia nemá rekonštrukcia význam


veľkoplošná centrálna obrazovka pre zobrazovanie priebežných výsledkov ako aj jednotlivých súťažiacich


tribúna, povzbudzovanie, je NUTNOU požiadavkou pre šport, čo viac poteší pri podávaní čo najlepšieho výkonu, ako keď vás povzbudzujú najbližší


nočné plávanie a príjemné teplé osvetlenie, využime bazén čo najefektívnejšie


popri silnom dennom športovom osvetlení súčasne venovať pozornosť aj nočnému režimu, alebo režimu pre akcie a šou


moderné športové štartovacie miesto


skákací mostík by rozšíril bazén o ďalšiu športovú disciplínu a tak zatraktívnil priestor


efektívne využitý priestor pre vonkajšie bazény,

využíva sa každý jeden meter štvorcový,

potrebujeme projekt na vonkajšiu zeleň a celkový priestor, ten v projekte je priam dehonestujúci možnosti architektúry, radosť takéto priestory navštíviť


Osobne nesúhlasím, aby sme rekonštruovali starú plaváreň na pôvodnom meste a som jednoznačne za výstavbu novej modernej pri zimnom štadióne.

Radovan Geci

poslanec mesta Michalovce

okresný predseda SaS Michalovce

451 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page