top of page

NEKVALITNÉ UTAJOVANÉ CYKLOPROJEKTY

Mesto Michalovce nemá Útvar hlavného architekta, nemá Mestský inštitút a ani spracovaný dopravný generel mesta. Bez týchto inštitúcií a poverených ľudí nebudeme tvoriť kvalitné cyklotrasy.


Ak máme tvoriť moderné mesto s príjemným zmysluplným funkčným prostredím, musíme pripravovať a spracovávať kvalitné architektonické štúdie, so zahrnutím filozofie mesta, psychológie používania verejných priestorov, zahrnutia potrieb občanov, využívania moderných architektonických prvkov, moderných smart dopravných riešení.


Dnes sa projekty riešia len zadaním požiadavky primátora na stavebný úrad mesta Michalovce. Ten vyberie priamym zadaním dodávateľskú firmu na spracovanie LEN STAVEBNÉHO PROJEKTU nutného pre stavebné konanie, stavebný úrad pripraví potrebné papiere a zvyčajne za zatvorenými dverami a cez netransparentnú obálkovú súťaž vyberie partnera na zhotovenie zákazky.

Nepripravujeme architektonické štúdie, len strohé technické stavebné projekty.

Výsledkom je nekvalitne spracovaný verejný priestor, nekvalitná cyklotrasa, ktorá tu zostane na desaťročia, pretože po krátkej dobe to nikto opätovne nebude financovať. Takýto prešľap sme urobili na ulici Partizánskej a aj pri premostení Laborca.


Riešením je zriadenie Útvaru hlavného architekta a mestského inštitútu. Útvar by denno-denne pracoval na komplexnom riešení jednotlivých území ako celkov, ktoré treba revitalizovať. Projektoval by architektonické štúdie a vízie, ako narábať s priestorom. K čomu má slúžiť, na čo sa využívať. Komunikoval by s občanmi, poslancami, komisiami, odbornou verejnosťou, ako čo najefektívnejšie naplánovať užívanie verejných priestorov.


Mestský inštitút by pripravoval kvalitné riadenie cestnej premávky. Pracoval na projektoch inteligentného riadenia dopravy, inteligentných semafóroch, na komplexnom parkovacom systéme mesta. Zlepšoval cestné pruhy, navrhoval kvalitné cestné dopravné značenie. A mnoho ďalšieho, to, čo v meste dnes prakticky NEEXISTUJE. O križovatky sa starajú technické služby mesta bez potrebných školení, certifikácií a bez záujmu veci zlepšovať.


Mesto ide opäť zopakovať tú istú chybu pri ďalších dvoch pripravovaných projektoch. A to na novej cyklotrase popri nábreží Laborca a taktiež na ulici Okružná.


Acetónové farby sú už pripravené v garáži, ideme maľovať Okružnú aj Nad Laborcom. Hlavne, že sa bude fakturovať. Pripravovaný projekt pri Laborci vôbec nebude rátať s úpravou nábehu na cyklolávku. Tá ostane v nezmenenej podobe a taktiež ostane otáčanie o 180 stupňov do cesty.

Projekt je utajovaný, bez verejnej konzultácie. Občania projekt nevideli a ani neuvidia. Pripomienkovať ho nemôžu a návrhy poslancov, či architektov nie sú vypočuté.


Chodník na nábreží sa zúži, zábradlie pravdepodobne ostane v dezolátnom rozpadnutom stave, popraskaný chodník taktiež. Priestor sa nebude komplexne renovovať.

Ďalším problémom budú oddychové zóny, projekt žiadne nebude obsahovať, lavičky sa zablokujú, ľuďom budú trčať nohy pravdepodobne do cyklotrasy. Občanom zo sídliska užívajúc chodník sa skomplikuje sadanie na lavičky. Identicky ako na Bielej hore.


Pripomeňme si aj problém s nábehom mimo povolené normy ostáva. Takto by malo vyzerať maximálne prípustné stúpanie na lávku.

Michalovce potrebujú Útvar hlavného architekta a mestský inštitút na projektovanie a tvorbu verejného priestranstva.


Radovan Geci,

poslanec mestského zastupiteľstva v Michalovciach

kandidát na poslanca NRSR za SAS č.35

312 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page