top of page

Multifunkčná mestská karta

Updated: May 26, 2022

Identifikačná karta, zľavová karta, platobná karta, nositeľ Vášho digitálneho podpisu, to všetko Vám umožní pri zvýhodňovaní obyvateľov Michaloviec.


Hlavný cieľ projektu Mestská karta = 3 Z:

zjednodušenie, zvýhodnenie, zatraktívnenie každodenného života občana v konkrétnej aglomerácii s cieľom prirodzenej integrácie aplikácií súvisiacich so životom v meste do jednej bezkontaktnej čipovej karty.


Náhľad na ilustračnú grafiku z Bratislavy.

grafika Bratislava

IDEA mestskej karty Michaloviec


• mestská karta ako identifikačný, autorizačný a platobný prostriedok občana

• identifikácia občana

• karta zliav • čipová bezkontaktná platba za MHD

• prístupy na parkoviská

• bezkontaktné platby všetkého druhu

• prístup na kultúrne podujatia

• poplatky a služby • prístup na uzamknuté športoviská, alebo priestory mesta

• komunikácia s mestským úradom

Mestská karta JE IDEÁLNY PROSTRIEDOK, lebo:


• zvyšuje prestíž mesta

• zavádza adresný spôsob komunikácie

• zvyšuje úroveň individuálnych rozhodovaní občana

• prináša doteraz nepoznané dáta o správaní sa občana, jeho prioritách

• zapája v širokej miere podnikateľov

• zvyšuje efektivitu kultúrnych zariadení

• dlhodobá kontrolovateľná investícia


Zo strany mesta ide o snahu ponúknuť svojim občanom niečo viac, niečo nové, výnimočné, čo ešte nemali doteraz možnosť zažiť. Mestská karta by im zároveň dokázala zjednodušiť, spríjemniť a v mnohých prípadoch aj uľahčiť každodenný život. Jedným z cieľov karty je poskytnúť občanom mesta moderný prostriedok na komunikáciu s mestským úradom a užívať výhody, ktoré mu z toho vyplynú. Projekt mestská karta predstavuje pre občanov mesta veľmi zaujímavé riešenie pre ich každodenný život.


Mestská karta ako fyzický produkt predstavuje balík služieb, výhod a zliav, ktorý bol vytvorený za účelom zjednodušenia a priblíženia jednotlivých služieb obyvateľom mesta a aj príležitostným návštevníkom (turistom), ako sú napríklad rekreačné služby (hotely a penzióny v meste a jeho okolí), kultúrne služby (kino, divadlo, múzeum, galéria), športové aktivity (mestská plaváreň, zimný štadión, športové podujatia organizované mestom) a komerčné služby (zľavy na produkty).


Mestská karta umožňuje poskytovanie možnosti využitia mestského portálu, kde identifikácia občana bude vykonávaná prostredníctvom Mestskej karty v podobe bezkontaktnej čipovej karty.


Mestský portál, mestská appka


Mestské portály či digitálne úrady predstavujú dodatočný komunikačný a servisný kanál pre občana, ktorý má reálnu potrebu interakcie s úradmi. Webový portál úradu – „Digitálna priehradka“ – môže spĺňať viaceré funkcie. Od jednoduchého informatívneho webového sídla, kde má občan možnosť nájsť potrebné informácie, cez komplexný webový portál s aplikáciou na mobilný telefón, kde má občan po zadaní identifikačných údajov prístup k svojim osobným informáciám. Najvyšším stupňom je plne interaktívna appka na telefón, kde má občan možnosť konkrétne platby uskutočniť, ako aj príležitosť elektronicky žiadať o rôzne povolenia, sledovať ich štádium spracovania a podobne.


Idea mestského portálu:


• nepretržitý a pohodlný prístup k službám miestneho úradu pre všetkých (prístupnosť a použiteľnosť)

• platforma pre spoluprácu partnerov v regióne

• možnosť implementácie vernostného systému pre občanov

• nová koncepcia vzťahu mesta k občanom, podnikateľom a návštevníkom


Prečo spojenie mestskej karty a mestského portálu?


Čo prináša mestskému portálu mestská karta?


• Unikátnu a bezpečnú identifikáciu občana pre využitie personalizovaných služieb klientskej zóny prostredníctvom karty (odpadá potreba zriaďovať a požadovať ďalšiu registráciu pre účely využitia služieb digitálneho úradu)

• Možnosť uskutočňovať platby aj prostredníctvom elektronickej peňaženky mestskej karty


Čo prináša mestskej karte mestský portál?


• Ďalšie, rozšírené využitie elektronickej peňaženky

• Posilnenie využívania služieb mestskej karty

• Výrazné posilnenie marketingu karty (napríklad bonusový program dostupný aj prostredníctvom portálu)

189 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page