top of page

Moderné cyklochodníky pre Michalovce

Updated: May 26, 2022

Podpora alternatívnej dopravy v našom meste je priam nevyhnutnosťou. Presvedčiť obyvateľov mesta ale i turistov, aby nepoužívali autá ale bicykle je ťažké. Ťažké preto, keďže v našom meste existuje jeden reálny cyklochodník a to v centre mesta na pešej zóne.


Vybudovať sieť cyklochodníkov je priorita nášho programu. Ale reálnych ciest, s farebným asfaltom, oddelenými bezpečnostnými zónami a horizontálnym značením.


Základom filozofie budovania chodníkov by malo byť to, aby cyklisti radi využívali práve tento druh dopravy. To znamená, že sa musia na chodníku cítiť komfortne a bezpečne. Ich trasy budú ucelené a plynulo nadväzujúce. A budú mať kde zaparkovať.


Základné prvky budovania chodníka:

  • farebne označený podklad (zvyčajne zelený asfalt), zvyšujúci priľnavosť

  • bezpečnostná zóna oddeľujúca chodník od aut

  • kvalitné horizontálne značenie plastyfikátormi

  • riešenie výstavby nových samostatných obojsmerných trás, kde to miesto umožňuje

  • budovanie križovatiek ktoré komplexne riešia aj križovanie cyklotrás

  • budovanie miest na parkovanie bicyklov

Príklady farebného podkladu a bezpečnostnej zóny.

Riešenie samostatného obojsmerného chodníka v strede ulice.

Oddelený chodník za pozdĺžnym parkovaním na boku ulice.

Použiť takého menej finančne náročné značenie, je častokrát vhodnejšie, ako zasypať mesto stovkami vertikálnych 3m vysokých dopravných značiek.

Farebné označenie s nízkym investičným rozpočtom, dá sa to použiť na menej frekventovaných miestach.

Samostatnou kapitolou sú parkovacie miesta. Tie sú snáď neoddeliteľnou súčasťou výstavby cyklotrás. Prečo? Veľmi jednoduchá odpoveď, prečo vlastne aj ja nepoužívam bicykel. Ak sa ho rozhodnete použiť ako dopravný prostriedok, na odvoz do práce, školy alebo na úrad, musíte mať možnosť ho aj bezpečne odparkovať, niekde zanechať. Nemôžte si ho predsa zo sebou zobrať na 3 poschodie mestského úradu do nejakej kancelárie, či áno? Alebo v práci nechať pred budovou opretý o stenu. Mne sa rozhodne nechce dostať pokutu od mestskej polície za uzamknutie ku lavičke alebo dopravnej značke.


Existujú príkladné architektonické riešenia parkovania, ktoré nielen dobre vyzerajú, ale aj poukazujú koľko miesta zaberie 1 automobil.

Ukončiť cyklochodník pred križovatkou je neprípustné. Musíme prijať nové myslenie pri budovaní a opravovaní križovatiek, ktoré bude rátať s budúcimi cyklotrasami. Nie je možné vyriešiť jednu priechodziu trasu a nemyslieť na budúce odbočenia do ostatných ulíc, ako je to na našom poslednom kruháči.


Pri budovaní nových križovatiek treba rátať s komplexným riešením, minimálne s jeho predprípravou, alebo priestorovou rezervou.

Komplexným riešením by mohli byť trasy zo všetkých sídlisk, samozrejme zrealizovať takýto projekt chce enormné finančné investície a spolufinancovanie euro-fondov, ale víziu treba mať a myslieť do budúcna. Je to riešenie na mnoho mnoho rokov dopredu.

Na záver prikladám architektonické skvosty, príkladné riešenia, ktoré si dovolili holanďania.

Nazývajú to "Bike Friendly Roundabout".

Na toto video sa dokážem pozerať neustále :)

Mať v meste čo i len jednu takúto nádheru, boli by sme príkladom celému Slovensku.

Ale na to všetko potrebujeme šikovných dopravných inžinierov architektov, ktorí prijímajú výzvy, posúvajú hranice vyššie a vyššie.


Urobme spolu z Michaloviec skvelé miesto pre život.


Zaujímavé video z tvorby kruháča.

Vhodné pre architektov.

Jednoduchý manuál na tvorbu cyklistickej infraštruktúry.

1,001 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page