top of page

ENERGETICKÁ SEBESTAČNOSŤ MICHALOVIEC

Závislosť nášho mesta na dodávkach elektrickej energie a plynu je na úrovni 100%. K dnešnému dňu samospráva nevyrába žiadnu energiu a všetku nakupujeme podľa aktuálnych trhových cien. Energie za všetky budovy mesta, školy, škôlky, štadióny, hokej, futbal, plaváreň, mestské osvetlenie platíme mesiac čo mesiac faktúrami v desiatkach až stovkách tisíc, prizerajúc sa, ako trhová cena energií rapídne stúpa.


Za posledné 3 roky cena komodity elektriny stúpla z 50€/1MWh na dnešných 500€/1MWh čo predstavuje 10 násobné zvýšenie a cena komodity plynu stúpla z pôvodných 12€/1MWh na dnešných 200€/1MWh. Vojna na východnej hranici a zatváranie uhoľných či atómových elektrárni v Nemecku má za následok obrovskú nestabilitu na trhoch.

Vedenie mesta Michalovce do dnešného dňa nemá pripravené riešenie na túto nestabilitu a občania na to extrémnym spôsobom momentálne doplácajú. 16 rokov sa nezodpovedne prihliadalo na problematiku energií a skôr sa hľadali spôsoby ako pre "našich ľudí" pripraviť výhodné zmluvy odčerpávajúc nemalé financie z dojnej kravy menom rozpočet mesta, namiesto hľadania riešení budovania vlastných energetických zdrojov a takto predchádzať nedoplatkom.


Nedoplatky sa riešia jednoduchým navýšením peňazí z mestského rozpočtu. Poslanecký klub Smer si to zakaždým bez výčitiek na zastupiteľstve odhlasuje.

Ak nezačneme okamžite riešiť otázku energetickej krízy, môže to mať fatálne následky na prevádzku školských zariadení, kvalitu mestských služieb a úplné znefunkčnenie športu. Nebudeme schopní platiť faktúry za energie.

PLÁN NOVÉ MICHALOVCE má za cieľ takúto energetickú sebestačnosť dosiahnuť budovaním malých decentralizovaných elektrární, energetických zdrojov obnoviteľnej energie pomocou štyroch dostupných technológii. Takto čiastočne eliminujeme nestabilitu cien na svetových trhoch s energiami a zároveň rapídne ponížime účty za energie.

1. Fotovoltika na strechy budov

2. Hlbinné vrty pre tepelné čerpadlá a výrobu tepla

3. Bioplynová stanica na výrobu BioLNG

4. Elektráreň na biomasu

+ bonus Geotermálna energia


Plánom je zapojiť sa do všetkých budúcich euro výziev, štátnych podporných programov a začať stavať vlastné mestské elektrárne pomocou externých zdrojov. Napríklad dotácia v poslednom programe druhej výzve ministerstva hospodárstva bola až na úrovni 60% (dnešné vedenie nevyužilo ani prvú ani druhú výzvu).


Prvé dva energetické zdroje FOTOVOLTIKU a TEPELNÉ ČERPADLÁ chceme využívať prioritne ako prvé. Ich naplánovanie a montáž patria medzi finančne aj technologicky k najmenej náročným. Plán je nevynechať žiadnu strechu škôlky, základnej školy, budov sociálnych služieb. Každá jedna bude pokrytá fotovoltickými panelmi.

Takto do 8 rokov získať 20% energetickú nezávislosť, do 12 rokov 50% a do 20 rokov 100% nezávislosť, teda úplnú energetickú sebestačnosť.

Decentralizácia výroby elektriny je jednoznačný trend v celej EÚ. Výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu definuje i Zimný balíček EÚ a definuje tiež novú rolu v elektroenergetike – úlohu „prosumera – samospotrebiteľa“, ktorý si elektrinu sám aj vyrába, sám skladuje, aj sám spotrebuje, či prebytky sám predá. Pre mesto Michalovce je nevyhnutné sa k tejto iniciatíve pripojiť a aktívne vstúpiť na pole výroby elektriny. Vstup do tohto segmentu trhu považujeme za jeden z kľúčových krokov v oblasti elektroenergetiky.


Pri dnešných cenách energií vieme takto ušetriť cez pol milióna eur ročne. Všetky takto usporené prostriedky investujeme do výstavby a modernizácie infraštruktúry mesta.


Všetky dostupné technológie rozpíšem v najbližších dňoch cez samostatné články.


Radovan Geci

kandidát na poslanca Košického samosprávneho kraja

kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva v Michalovciach


105 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page