top of page

SEVERNÁ CYKLOTRASA ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA

Na poslednej komisii cestovného ruchu Košického samosprávneho kraja, ktorého som členom, som prezentoval moju myšlienku zhotovenia tak dôležitej cyklotrasy, ktorá by prepojila mesto Michalovce (železničnú stanicu) so Zemplínskou Šíravou spevneným asfaltovým povrchov v celej dĺžke. Cieľom je rozhýbať Slovenskú cykloturistiku bez nutnosti použitia automobilu.

Tou myšlienkou je využiť zanedbanú starú cestu na Šíravu a ďalej ju smerovať v blízkosti vodnej plochy. Pre problematické získavanie pozemkov, je potrebné hľadať takú cestu, ktorá by ich počet minimalizovala a tým je trasa na území vodohospodárskeho podniku, mesta Michalovce, obce Vinné.

Celý projekt by mohol zastrešiť práve KSK pre jeho najsilnejšiu vyjednávaciu pozíciu voči štátu pre získanie pozemkov, ako aj dostatočného balíka financií.

4 kilometrový úsek, s nutnosťou opraviť pôvodnú cestu, vyriešenia mimoúrovňového križovania so štvorprúdovkou, vybudovania lávky cez prípustný kanál je pekná výzva, ktorú odporúčam dať pripraviť ako architektonickú štúdiu ako základ pre budúce územné rozhodnutie, či samotné stavebné povolenie.

Prepojenie železničnej stanice v Michalovciach so severnou rekreačnou časťou Zemplínskej Šíravy, kde sa nachádzajú pláže, služby, ubytovania, hotely, penzióny by bol fantastickým krokom pre rozhýbanie slovenskej cykloturistiky, kde sa prepravíte vlakom cez Slovensko a následne pokračujete celá rodina aj s deťmi pohodlne a hlavne bezpečne až na Šíravu bez nutnosti použitia automobilu, alebo iného prostriedku.

Michalovce k dnešnému dňu, nemajú ani jedinú cyklotrasu s pevným povrchom, ktorá by viedla von z mesta do okolitého prostredia.

Prezentáciu si môžete stiahnuť v PDF:

prezentacia_web
.pdf
Download PDF • 25.79MB

Ak sa nájde dostatok poslancov, ktorí túto myšlienku podporia, bolo by to skvelé pre rozvoj nášho regiónu.

56 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page