top of page

Výzva vedúcej katastra Michalovce

Vyzývame vedúcu katastra v Michalovciach, aby sama ODSTÚPILA z funkcie!


Úrad geodézie, kartografie a katastra SR vo svojom liste pre Okresný úrad Michalovce odporúča vyvodiť personálnu zodpovednosť voči vedúcej katastra v Michalovciach. Táto inštitúcia ako odborný gestor pre katastre sa tak stotožnila s našimi tvrdeniami.


Vyzývame preto vedúcu katastra, aby bez zbytočných prieťahov a byrokratických postupov na OÚ v Michalovciach sama odstúpila, pretože ako vedúci pracovník nesie zodpovednosť za stav na tomto úrade, kde sa diali masívne podvody s pozemkami.


Chceme vyjadriť vďaku a uznanie predsedovi Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Jánovi Mrvovi za to, že za pár mesiacov od svojho nástupu do funkcie sa hneď tejto kauze venoval a dal si námahu preštudovať dokumentáciu a následne zaujal jasné stanovisko.


24 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page