top of page

Rozširovanie parkovacích miest

Updated: Nov 12, 2019

Parkovanie, parkovanie a znova parkovanie. Všetci čo žijeme na sídliskách veľmi dobre ovládame tento boj o posledné voľné miesto.


Vrátiť sa čo i len troška neskôr z práce, znamená s istotou nemať možnosť už zaparkovať. Je to generálny problém Michaloviec. Sídliská sú stavané v 70-80 rokov minulého storočia, kde Slovenská technická norma určujúca počet parkovacích miest pre konkrétny počet bytových jednotiek buď neexistovala, alebo mala absolútne nízke hranice. Tie sú pre súčasnosť nevyhovujúce.


Bombónikom sú paneláky Sovietskeho typu, ktoré nájdeme napríklad na Švermovej ulici. Konkrétne bloky A1 a A2. Tieto typy panelákov, ktoré majú až 6 bytov na jednom poschodí, sa stavali hlavne na východnom Slovensku, obzvlášť v blízkosti hraníc. Majú veľkú nevýhodu, na malom mieste žije veľký počet obyvateľov. Zrátajme počet bytov v paneláku A1 a zistíme, že na jednom mieste žije približne 480 obyvateľov, čo je jedna klasická obec v blízkosti Michaloviec. Ak zrátame A1 a A2, dostaneme sa na číslo približne 700.


Samozrejme počet parkovacích miest pre tak vysoké počty obyvateľov tomu nezodpovedajú. Riešením je veľmi citlivé a rozumné rozširovanie parkovacích miest s ohľadom na zeleň. Je to veľká dilema, čo je dôležitejšie? Zabetónovať si sídliska? Alebo rozširovať funkčnú zeleň v medzi blokovom priestore?


Riešením by boli poschodové parkovacie domy so zelenými strechami. Ale buďme realisti, takého riešenia stoja jednotky miliónov eur, ktoré nikto z klobúka len tak nevytiahne. Čiže slepá ulica. Nehovoriac o fiasku, ktoré mesto zažilo pri pokuse postaviť prvý parkovací dom vedľa mestského úradu a prišlo o nemalé finančné prostriedky.


Preto navrhujem jednoduché riešenia, ako rozumne, efektívne a hlavne citlivo rozširovať parkovacie miesta tam, kde to veľmi nezoberie zo zelene. Dôležitým faktorom je finančná nenáročnosť realizácie. Reálne sa to dá stihnúť v rámci jednej letnej sezóny.

Zo dlhodobej Slovenskej skúsenosti vieme, že ako tak na dnešnú dobu s odretými ušami, postačuje presná polovica parkovacích miest, voči priemernému počtu bytových jednotiek.


V prípade A1 a A2 a počte 288 bytov, potrebujeme teda minimálne 141 parkovacích miest. A to sa mi v mojom návrhu podarilo. Týmto nepatrným zásahom môžme rozšíriť miesta z 96 na 142, čo je nárast o 46 parkovacích miest (skoro 50% !!!) Verím, že to postačí.


Súčasťou projektu je aj školská DROP-0FF zóna pre bezpečné vykladanie detičiek zo školy, ale na to prichystám samostatný článok ;)

Máme čo v našom meste doháňať. Aj pre tieto dôvody sa uchádzam o miesto poslanca v mestskom zastupiteľstve. Prinášam nové názory, pohľady a myšlienky, ktoré mnohokrát sú prehliadané či už úmyselne, alebo nevedomky.


Verím, že spoločne dokážeme urobiť z nášho mesta to najlepšie miesto pre život.

486 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page