top of page

POZMEŇUJÚCI NÁVRH NA OPRAVU CIEST A CHODNÍKOV

Updated: Apr 12

Keďže ako poslanec za sídlisko západ som nedostal dostatočný priestor na pripomienkovanie tohto realizačného plánu rekonštrukcie ciest a chodníkov, rád by som sa k tejto téme vyjadril, pretože je jednou z najpodstatnejších tém v našom meste vôbec.


Mrzí ma, že aj po rokoch sa scenár opakuje. Za zatvorenými dverami bez účasti poslancov Nových Michaloviec je prijatý rozpis ulíc, bez toho, aby sme mali možnosť poukázať na nedostatky zo sídlisk a spoločne hľadali čo najefektívnejšie moderné riešenia. Vôbec netuším podľa akého kľúča, alebo priorít, sa vyberali miesta a celkovo mi chýbajú komplexné informácie ohľadne úveru.


Chcem upozorniť na fakt, že celý plán zoznam ulíc a chodníkov je rozpísaný v 15. veľmi všeobecných riadkoch. Chýba mi informácia ako ste sa dopracovali k výške úveru. Nie sú tu rozpísane celkové metre štvorcové, žiadny situačný výkres, ani len dĺžky ulíc, rez ulice, rez jednotlivých plánovaných vrstiev, budeme klásť 3 cm asfaltu? Alebo komplet výmena betónového lôžka, nových násypov kameňa a v dvoch vrstvách asfalt. Aké budú technologické postupy? Netuším ci sa peniaze použijú na obrubníky, žiadne detaily. Len všeobecný zoznam. Ten môže predstavovať predsa náklady aj 300 tisíc ale aj 3 milióny. Ak máme schváliť ďalšie zadlžovanie nášho mesta, rád by som schválil zodpovedný a profesionálne pripravený projekt s presným výkazom výmerom, ktorý bude aj dodržaný. Nech sa neopakuje situácia zo sídliska západ, kde sa zahmlievali informácie o dodŕžaní výkazu výmeru. Opakujem 15 riadkov textu a 1.6 milióna EUR mi príde ako nezodpovedný prístup k plánovaniu. Predpokladá, že celú architektúru mesta Michalovce budú mať na starosti opäť zamestnanci a robotnici firmy Eurovia čo ma až desí, keďže všetci veľmi dobre poznáme kvalitu ich práce. Musíme sa v architektúre konečne pohnúť a odporúčam hľadať iné riešenia. Rád by som vedel, aká čiastka z 1.6 mil. je vyčlenená na architektúru alebo výkresovú dokumentáciu?


Znova chcem poukázať na používanie jedinej zastaralej technológie a tou je asfalt. Na chodníky absolútne nevhodné, po roku začínajú prvé problémy. Také sídlisko východ je zrelé na opätovnú revitalizáciu. Alebo rok starý chodník na duklianskej je popraskaný o čom som aj verejne písal na mojej stránke. Používame nevhodné zastaralé obrubníky, ktoré nespĺňajú bezbariérovosť. Ale čo je najdôležitejšie, nepoužívame rozoberateľnú veľkoformátovú zámkovú dlažbu. Odporúčam, aby mesto už z tohto rozpočtu pripravilo prvé chodníky z veľkoformátovej dlhotrvácnej dlažby, alebo betónu. Ďalším problémom je zanedbávanie horizontálneho dopravného značenia, čo je povinnosťou a súčasťou dopravného projektu. Buď sa stavba preberá bez značenia, alebo ak sa vôbec použije, tak značenie sa strieka do špiny, prachu, vydrží tak len zopár mesiacov. Odporúčam si vytipovať prvú cestu a prejsť na liaty dlhotrvácny plast liaty za horúca so životnosťou aj desaťročia.


Prejdem k lokalitám: Najproblémovejšie sídlisko, čo sa týka ciest a chodníkov sú Tehelne pole, Topolianska, SNP a Stráňany. Topolianska začína byť najznámejší tankodrom mesta, je to vstupná braná do Michaloviec a myslím že je veľkou hanbou a problémom nie len obyvateľov tam žijúcich, ale aj celého mesta. Využívame ju predsa všetci. Ale keďže som poslancom za sídlisko západ, vyjadrím sa problémom a návrhom na západe.


1. Tehelné pole, desaťročia neriešený problém, dokonca čo je zarážajúce, aj dnes stavebný úrad vydáva stavebné povolenia bez chodníkov, parkovacích miest a priestoru pre inžinierske siete, čo som presvedčený, že je buď v rozpore so slovenskými zákonmi, alebo európskou smernicou, ktorá v súčasnosti nariaďuje zhotovenie obojstranných chodníkov. Preto navrhujem po celej ulici Agátová od križovatky J. Bottu z daného rozpočtu 1.6 mil začleniť aj výstavbu chodníka až po koniec mestských pozemkov za ulicu kamenárska. Súčasťou samozrejme je potrebné zhotoviť aj osvetlenie. Je nepredstaviteľne, že v roku 2022 v okresnom meste ľudia a hlavne deti chodia po tme, bez chodníka a po ceste, na ktorej v jednom pruhu dokonca parkujú autá.


2. Tehliarska, Klobučnícka, Remeselnícka, taktiež ich odporúčam zaradiť do zoznamu na čiastočnú rekonštrukciu, nie po celej dĺžke, ale aspoň tie najdesivejšie úseky, kde sa asfalt dvíha aj do polmetrovej výšky. Tento úkaz je snáď jedinečný pre cele mesto.


3. Chodník Humenská, od železničnej až po kruháč, znova ďalšia vstupná braná pre peších, čo prichádzajú do mesta. Ten chodník prakticky neexistuje, na niektorých miestach má šírku namiesto 2m už len posledných 40cm. Bez údržby to rokmi zarástlo. Súčasťou chodníka je aj autobusová zastávka v havarijnom stave, taktiež prvá zastávka na sídlisku v Michalovciach od smeru Kosice.


4. Tehelné pole druhá vstupná cesta, odporúčam z rozpočtu 1.6 mil. vyčleniť aj financie na zhotovenie projektovej dokumentácie pre druhú privádzaciu cestu na sídlisko Tehelne pole, odbočku z dvojprúdovej ulice popri kanále Duša, až k prvým domom napojila by sa na ul. Pri duši. Kapacitne sídlisko nezvláda jedinú cestu Agátová, ktorá na to nebola stavaná.


Všetky tieto spomínane lokality, plus projektovú dokumentáciu zaradzujem do môjho pozmeňujúceho návrhu, ktorý rozširujú realizačný plán o nove oblasti.

 

Pozmeňujúci návrh na uznesenie

z rokovania Zastupiteľstva mesta Michalovce

konaného dňa 28. februára 2022 v Michalovciach


k bodu č. 11

Realizačný plán rekonštrukcie miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2022 a financovanie


Uznesenie


Mestské zastupiteľstvo v Michalovciach


schvaľuje


zmenu uznesenia v bode 1 zámenou textu a to takto:

Realizačný plán rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch na rok 2022 doplnený o:


1. Výstavbu chodníka a pouličného osvetlenia na ulici Agátová v celej dĺžke od ul. Jána Bottu až za ul. Kamenárska, pokiaľ siahajú mestské pozemky.

2. Čiastkovej opravu komunikácie na uliciach Tehliarska, Klobučnícka, Remeselnícka.

3. Rekonštrukciu chodníka ul. Humenská medzi kruhovým objazdom a križovatkou pred železničnou stanicou.

4. Zhotovenie projektovej dokumentácie na druhú privádzaciu cestu k sídlisku Tehelné Pole z dvojprúdovej cesty smerom na Petrovce popri kanály Duša.


O prípadných zmenách v navrhovanom zozname komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch je oprávnené rozhodovať výlučne Mestské zastupiteľstvo.


Poslanecký návrh predkladá:


Meno a priezvisko poslanca: Radovan Geci

Dátum: 28. 2. 2022

 

Návrh nebol prijatý.

Hlasovanie:


149 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page