Oddelené dvojsmerné cyklotrasy

Takto si predstavujem bezpečné oddelené dvojsmerné cyklotrasy. Sú izolované od cestnej premávky, nebál by som sa na ne poslať aj moje deti. A hlavne majú správne farebné značenie, nie zelené! Na chodníkoch a výjazdoch žiaden asfalt, ale zámkové rozoberateľné dlažby. Stavebný úrad v Michalovciach pod vedením p.Mrázovej a p.Heželyovej sa majú čo učiť od Malaciek.


V programe NOVYCH MICHALOVIEC sú izolované cyklotrasy v najvyšších prioritách.

Nová cyklotrasa Malacky

PS: všimnite si tie dopravné detaily, ukončenia, horizontálne značenie, prechody pre chodcov, križovania, žiadne pravé uhly, nebezpečné konfliktné miesta, takto si predstavujem zodpovedné plánovanie kompetentnými inžiniermi

9 views0 comments

Recent Posts

See All