top of page

Nedocenený Zemplín v hlavách politikov

Updated: Dec 19, 2020

Na Zemplíne žijú úžasní pracovití ľudia, je nás cez 500.000 čo je desatina populácie, no politici na to zabúdajú a denne nás konfrontujú so skutočnosťou, ako Zemplínčanov pripraviť o to najcennejšie čo v živote máme, kruh rodiny.


Sú 4 typy ľudí ktorí vstupujú do politiky. Prvým sú veční úradníci ktorí sa chcú zašiť v teplej kancelárii so stabilným platom a žiadnou zodpovednosťou. Druhým sú špekulanti obchodníci, ich záujem je len sa naviazať na štátne zákazky bez ohľadu na prínos pre spoločnosť a vycicať štátny rozpočet. Tretím sú tí najnebezpečnejší bažiaci po moci, dokážu prechádzať cez mŕtvoly a vedome ničiť ľudské osudy a osudy tisícok rodín. Skončím ale pozitívne, poslednou skupinou sú úprimní ľudia so zámerom v politike pomôcť. Ľudia ktorí sa z novinárov, podnikateľov, umelcov, ekonómov, inžinierov a ďalších profesií vykryštalizovali na tých, čo chcú zmeniť Slovensko k lepšiemu. Nedokážu viac nečinne sedieť na zadku, respektíve nadávať po krčmách. Obetujú svoje spoločenské postavenie, prácu, kontakty, priateľov a to najbolestivejšie čas pre rodinu, aby všetok svoj čas zanietene venovali politike.


Tú skupinu ľudí som našiel v strane Sloboda a Solidarita. Je to zoskupenie profesionálov, ľudí, ktorí robia úprimne politiku s jasným cieľom. Aby sa oplatilo na Slovensku pracovať, podnikať a žiť. Obzvlášť u ľudí na Zemplíne, ktorí majú zreteľnú a reálnu predstavu o krajine, neskreslenú jediným fungujúcim trhom na Slovensku a to Bratislavským. Svoje 21 ročné skúsenosti z oblasti podnikania, telekomunikácií, manažérstva chcem odovzdať ďalej cez politiku. Ohlásil som kandidatúru na poslanca NRSR za politickú stranu Sloboda a Solidarita.


Častokrát spoločnosť upadá do apatie k politike, alebo revolty, kde žiada okamžite riešenie. Úprimne sa jej nečudujem, rozumiem tomu. Dostavať 30 rokov deň čo deň negatívne správy o kriminalite a beztrestnosti politikov a blízkych podnikateľov vládnucej koalícii. Kto by nehádzal všetkých do jedného koša. Robil som to i ja, pokiaľ som sa nezačal zaujímať, informovať sa o faktoch. Začal pozorne rozlišovať pravdu od nepravdy v médiách. Ale to najdôležitejšie je, začal som sa stretávať s tou malinkou skupinkou ľudí, ktorí patria do poslednej 4tej skupiny. Ľudí, čo chce úprimne zmeniť Slovensko k lepšiemu, úprimne odovzdať svoje skúsenosti spoločnosti, odovzdať ich novým generáciám, bez ohľadu na plácu, alebo iné vymoženosti. Ako je to možné? Jednoducho, títo ľudia si prešli životnou cestou a prehodnotili rebríček hodnôt, zmysel života a zistili, že šťastie v peniazoch a moci je vždy neúprimné a dočasné.


A čo moje poslanie? Čo moja cesta? Môj vstup do politiky bol naštartovaný veľmi zrozumiteľne, narodila sa mi dcérka. Okamžite som pochopil zmysel a dôležitosť rodiny a rodinného kruhu. Okamžite som pochopil, že príde deň, keď mi moja dcéra oznámi, tatík odchádzam z mesta, odchádzam zo Slovenska za lepším životom. Áno chcem pre moju dcéru to najlepšie, nech získa tie najlepšie životné skúsenosti tam kde sú tie najlepšie možnosti. Ale prečo sa nepokúsiť aby to bolo doma? Jedinou cestou ako urobiť hoci len málinko pre to aby tento deň nenastal, je odovzdať všetky svoje skúsenosti spoločnosti cez politiku a urobiť z našej krajiny, zo Zemplína to najlepšie miesto pre život. Politika podľa Wikipédie je jasne definovaná, politika = procesy rozhodovania určitej skupiny ľudí smerujúceho k dosiahnutiu určitého cieľa, politika je umenie spravovať veci verejné. Chcem stáť pri rodine a úprimne sa im pozerať do očí, že som nesedel so založenými rukami pred televízorom a nenadával, nečítal dezinformácie a nepočúval nahnevaných ľudí bez riešení.


Moja úloha v strane Sloboda a Solidarita je jasná. Chcem sa zamerať na 2 najdôležitejšie body ktorým profesne a odborne rozumiem najlepšie.


1. ZEMPLÍN, znižovať regionálne rozdiely na Slovensku. Raz a navždy zhodiť zo stola tú nešťastnú vetu, že Slovensko pre Bratislavčanov končí v Nitre. Slovensko má jasne definované hranice, severom, západom, juhom ale i východom a každý občan čo i len žijúci 1km od štátnej hranice je rovnocenným občanom našej krajiny. Zemplín ponúka nekonečné možnosti pre rozvoj priemyslu, výroby, turizmu aj malej agroturistiky. Má Zemplínsku Šíravu a Domašu nedocenené na štátne investície do turizmu. Slováci chcú byť šťastní a žiť tam, kde sa narodili. Politika pre regióny je veľmi zanedbaná preto ju chcem denno-denne pripomínať a rozvíjať.

2. PODNIKATEĽSKÉ a ZAMESTNANECKÉ PROSTREDIE, prostredie pre vytváranie pracovných miest. Vládnuca koalícia pri každom výjazdovom rokovaní vlády prehlasuje zavádzajúce dezinformácie o tom, ako prinesú tisíce pracovných miest a populisticky z úst rozdávajú čísla. No pravdou je, že pracovné miesta vytvárajú podnikatelia, živnostníci a firmy pôsobiace na Slovenskom trhu, nie vláda. Samozrejme výnimkou je práca štátneho zamestnanca. Na Slovensku žije približne 300.000 živnostníkov, ktorým sa denno-denne po každom prijatom zákone zhoršuje podnikateľské prostredie a krátia ich peniaze vo forme nových daní. Štát im zasahuje neprimerane do každej činnosti a rozhodovania. Zamestnanci k dnešnému dňu odvádzajú skoro polovicu svojej výplaty vo forme desiatok odvodov a daní. Potrebujeme menej štátu a menej daní. Zemplín má široké množstvo kvalifikovaných i nekvalifikovaných zamestnancov pre okamžité osadzovanie priemyslu do priemyselných parkov. Má druhú najúrodnejšiu pôdu v krajine na Východoslovenskej nížine, kde čaká na riešenia tisíce drobných živnostníkov. Priemyselné parky sa samé nepostavia, investor bez dobrého podnikateľského prostredia k nám nepríde a nevytvorí miesta. Európa má otvorené hranice a musíme sa správať konkurenčne, nech nám priemysel neuteká do krajín s výhodnejšími zákonmi a politikmi.


Dozrel som k svojmu životnému rozhodnutiu, svoje manažérske a podnikateľské skúsenosti chcem odovzdať politike a obzvlášť politike pre Zemplín v tej najproduktívnejšej spoločnosti, ktorá to dokáže zmeniť, v spoločnosti kolegov strany Sloboda a Solidarita.


Kandidát na poslanca NRSR č.38 za stranu Sloboda a Solidarita

32 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page