Michalovské vraky zmizli z ulice prakticky so 100% úspešnosťou

Nie je tomu dávno, čo sme ako poslanci za klub Nové Michalovce upozorňovali mesto aj zastupiteľstvo, že sa u nás stupňuje a premnožuje problém s opustenými autami, vrakmi na parkoviskách, ktoré predstavovali nie len hygienický problém, ale aj nezmyselne dlhodobo kradli parkovacie miesta občanom Michaloviec.


K dnešnému dňu, máme prakticky problém vyriešený, za čo veľká vďaka mestskej polícií, ktorá môže ísť príkladom celému Slovensku.


Ale poďme pekne po poriadku. Situáciu sme riešili v apríli toho istého roku 2021 zhotovením fotodokumentácie, spísaním vrakov, ktoré sme našli a postúpili okresnému úradu a taktiež mestskej polícii. Na parkoviskách sa nachádzali rôzne tipy áut, tie ktoré mali prepadnuté papiere, opustené po ukrajinských občanoch, rôzne autovraky s ktorými sa občania nevedeli vysporiadať. Dokonca niektoré boli aj úmyselné opustené, pravé z dôvodu prenechania starosti na mesto a ušetrenia nákladov s jeho odprataním. Najhoršie prípady nezaberali len miesto ale predstavovali neskutočnú hygienickú a zdravotnú hrozbu, keďže v blízkosti sa nachádzali ľudské výkaly, striekačky po drogách ako aj nebezpečné ostré železné hrany po ohnutých plechoch a porozbíjané sklo.


pôvodné video https://www.youtube.com/watch?v=B_hGAmYezjs


zoznam vrakov https://www.facebook.com/media/set/?vanity=novemichalovce&set=a.790246781926741


Nesmierne ma teší, ako promptne mestská polícia v Michalovciach zareagovala a problému sa zažala prakticky okamžite venovať. Dopomohla tomu aj nedávna novelizácia zákona 148/2021 ktorý dopĺňa zákon 8/2009 o cestnej premávke v paragrafe 43 pri konkrétnejších definíciách prekážok v cestnej premávke. Najdôležitejší novelizovaný bod 4 v písmene A/ hovorí, že ak vozidlo tvorí prekážku cestnej premávky, alebo v písmene D/ hovorí, že vozidlo ktoré je nespôsobilé na prevádzku cestnej premávky dlhšie ako šesť mesiacov aj keď netvorí prekážku v cestnej premávke je možné na náklady prevádzkovateľa odstrániť.


Polícia v spolupráci so súkromnou firmou zriadila systém na odťahovanie takýchto vozidiel, tým že bolo zriadené záchytné parkovisko práve na to určené. V prípade, ak polícia nájde vozidlo s prepadnutým STK viac ako 6 mesiacov a vozidlo javí známky opustenosti, upovedomí Okresný úrad odbor životného prostredia a taktiež vlastníka vozidla, že došlo k jeho odtiahnutiu a umiestneniu na určené parkovisko. Majiteľ má samozrejme možnosť sa k svojmu vozidlu prihlásiť a po uhradení nákladov spojených s celým procesom si vozidlo prevziať.


Cena za odtiahnutie je určená na 120€.


V prípade ak sa majiteľ neprihlási a OÚŽP vydá po ďalších 30 dňoch rozhodnutie, že vozidlo sa stalo starým vozidlom, môže takto prepadnúť štátu, respektíve spracovateľ ho môže zošrotovať.


K dnešnému dňu z mestských parkovísk bolo odstránených spolu 25 vozidiel a len v jedinom jednom prípade si majiteľ zaplatil prevzatie vozidla z určeného parkoviska.

Dokonca boli oslovení majitelia vozidiel aj do zahraničia, čo so sebou prinášalo nemalé personálne a finančné náklady spojené s vyhľadaním takéhoto občana. Takáto práca je podľa môjho vedomia dokonca už nad rámec povinnosti polície.


Verím, že Michalovce majú definitívne vyriešenú túto záležitosť a vraky v našom meste sú navždy minulosťou. Chcem poďakovať za príkladnú prácu našej polície, ktorá našla unikátne celoslovenské riešenie. Môže ísť príkladom pre ostatné mestá boriace sa identickým problémom.


5 views0 comments

Recent Posts

See All