top of page

HUMENSKÁ ULICA A JEJ OBDIVUHODNÝ EXEMPLÁR

Updated: Apr 12

Na poslednom zastupiteľstve sme prijali úver 1.6mil EUR pre opravu chodníkov a ciest. Podal som pozmeňujúci návrh pre zahrnutie opravy Humenskej ulice, teda chodníka, ktorý je vstupnou bránou do nášho mesta. Je neuveriteľné koľko rokov si tento stav nikto nevšíma. Bohužiaľ, poslanecký klub SMER si presadil opravy k rodinným domom svojich poslancov a môj návrh zamietli.


Michalovce nutne potrebujú útvar hlavného architekta s mandátom rozhodovať, akým spôsobom a na ktorých miestach sa budú stavať nové verejné priestranstvá, kde opravovať chodníky, kde vytvárať nové námestia, funkčnú zeleň.


Naše mesto sa nezmení, dokiaľ o urbanizme a architektúre rozhodujú zaujatí poslanci. Túto právomoc im treba odobrať, pretože vždy si budú presadzovať len to, čo komu osobne vyhovuje a nie to čo je v záujme mesta a občanov.


Poslanecký klub NOVÉ MICHALOVCE za návrh hlasovali jednohlasne, bohužiaľ v nových voľbách potrebujeme silnejší mandát, aby sme dokázali presadzovať potreby občanov.


Hlasovanie:


25 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page