top of page

HUMANITÁRNA POMOC PRE OBČIANSKÉ ZDRUŽENIA

Môj pozmeňujúci návrh na rozšírenie textu o občianske združenia neprešiel .


Suma 5000 EUR z nášho rozpočtu je fakt len malinká symbolická, no aj tak primátor a poslanecký klub SMER pochopenie nenašili. Ich politický boj vždy uprednostnia pred občanmi mesta. Ani nemusím písať, že bez dobrovoľníckej činnosti a občianskych združení, ktoré úplne suplovali prvé týždne štát, by sa utečencom vodilo po prekročení hranice ťažko. Veľmi si Vážim solidárnosť týchto dobrovoľníkov, ich čas a obetavosť. Tieto peniaze mali byť len symbolickou záplatou tých najnevyhnutejších vecí pre nich, nech úplne všetko neplatia z vlastných vrecák a neberú teda od svojich rodín.


A) zmenu textu bodu 2. odstavec a) a to takto: Použitie finančných prostriedkov z transparentného účtu na účel financovania pomoci vojnou postihnutých ľuďom prostredníctvom Červeného kríža, charitatívnych organizácií registrovaných na Slovensku a Občianskych združení s predmetom činnosti humanitárna pomoc, zapojených do tejto pomoci na základe ich žiadosti, v ktorej uvedú účel použitia.


B) Zmeny výšky vyčlenenej sumy z 10.000 na 15.000 EUR. Navýšenie sumy navrhujem získať z bežných výdavkov, znížením položky 1.1.1. služby a propagácia mesta o 5000 EUR.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page