top of page

DÍLERY DROG TO MAJÚ OPÄŤ ŤAŽŠIE

Na prístupovej ceste na Hrádok (ul. Hrádok) máme znova správne dopravné označenie zákazovú značku B3 zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel.

Táto ulica bola dlhé roky pešou zónou s výnimkami dopravnej obsluhy, no posledné desaťročie to tak nebolo, niekto značku odstránil a priestor pred Amfiteátrom sa stal útočiskom pre kriminálnu činnosť. Ako poslanec dlhodobo upozorňujem, že táto ulica je zneužívaná pre drogových dílerov, jej parametre nedostačujú pre obojstrannú premávku a častokrát sa chodci dostávajú do nebezpečnej kolízie s vozidlami. Preto som požiadal cez stavebnú komisiu o znovuosadenie zákazu a prešetrenie pasportizácie cesty, aké správne značenie má daný úsek obsahovať, keďže aj v územnom pláne je označená zelenou farbou ako pešia zóna.

Verím, že aj tento maličký krok sťaží podmienky predaja drog v tejto smutnej zabudnutej oblasti a polícia konečne dostane do rúk možnosti ako túto kriminalitu legálne z Hrádku vyháňať. Doteraz polícia nemala možnosť ani len legitimovať vodičov, keďže sa navonok nedopúšťali žiadneho priestupku.

53 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page