top of page

Dá sa to aj lepšie | Cyklochodník

Mesto Michalovce sa zapojilo do projektu Vybudovanie cyklotrasy Centrálna mestská zóna - Biela hora cez Integrovaný regionálny operačný program.


Na projekt sa minulo neuveriteľných 560.000 €, ktoré si bežný smrteľník nezarobí za celý svoj život, no projektanti a stavebníci urobili fatálne chyby, súce na okamžitú nápravu a v takomto stave odporúčam neskolaudovať stavbu.


Tento nie celkom podarený projekt CYKLOTRASY na Zemplínsku šíravu a nový cintorín, naprojektovali ľudia, ktorí zjavne nemajú skúsenosti s takouto problematikou a mesto minulo neuveriteľné peniaze úplne zbytočne. Dokonca najfatálnejšou chybou je fakt, že pešo sa na nový cintorín už nedostanete, keďže po cyklochodníku podľa značenia nesmiete vojsť.


Mesto Michalovce nutne potrebuje ÚTVAR HLAVNÉHO ARCHITEKTA, pretože dodávateľské firmy blízke ľudom z vedenia mesta rozhodujú o tom, aké nekvalitné projekty musia občania mesta trpieť najbližšie desaťročia.Cyklotrasa končiaca v zábradlí, pravé uhly na trase v každom mieste, nesprávne dopravné značenia, prudké stúpaky do kopca kde pri poľadovici alebo na vozíčku nevyjdete, chýbajúce zábradlia, nespojený chodník do celistvej neprerušenej trasy, alebo používanie acetónovej farby na cestách namiesto trvácnych plastifikátorov. O projektoch nerozhoduje rada, ale jediná osoba.


Mesto nemá zamestnancov, ktorí by riešili tieto 4 najdôležitejšie body pri výstavbe verejných priestorov ...


1. architektov, inžinierov, alebo radu pre priestorové plánovanie, ktorá by spoločnými silami zhotovila kvalitný realizačný projekt výstavby 2. dopravných inžinierov, schopných pripraviť špičkové riešenia pre dopravu v meste, ktorou cyklotrasy určite súčasťou sú 3. stavbyvedúcich, niet ľudí na kontrolu počas výstavby, investor si môže prakticky robiť čokoľvek bez akejkoľvek kontroly alebo usmernenia 4. kontrolórov, záručné podmienky nikto nerieši ako aj trvácnosť použitých materiálov, niet v meste procesov, ktoré vy dohliadli nad dvoj a častokrát aj päť ročnou zárukou, nikto to po rokoch nekontroluje


Podporte svojim podpisom otvorený list primátorovi mesta Michaloviec a pomôžte zriadiť Útvar hlavného architekta ...


112 views0 comments

Recent Posts

See All

Opmerkingen


bottom of page